1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee
Ajan­kohtai­sta

Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä potilaille rajatusti, ja tätä määrättävissä olevaa lääkevalikoimaa laajennetaan 1.1.2020. Lääkevalikoiman laajennus tapahtuu asetuksen muutoksella, tiedottaa STM.

Jatkossa sairaanhoitajat voivat määrät lääkkeitä tietystä lääkevalikoimasta, jota käytetään yleisesti heidän vastaanotolleen ohjattavien potilasryhmien hoidossa.

Sairaanhoitaja voi jatkossa määrätä esimerkiksi allergialääkkeitä ja kipulääkkeitä, joissa on sekä itsehoito- että reseptilääkepakkauksia. Myös sydän- ja verisuonisairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja astman hoidossa käytettävien lääkkeiden valikoimaa laajennetaan.

Uusia tautiryhmiä ovat sepelvaltimotauti, angina pectoris -rintakipu ja keuhkoahtaumatauti. Rokotteisiin lisätään puutiaisaivotulehdusrokote korkean ilmaantuvuuden alueilla asuville ja pitkään oleskeleville.

Sairaanhoitajan määrättävissä olevaan lääkevalikoimaan lisättävät lääkkeet ovat kyseisissä tautitiloissa Käypä hoito -suositusten tai Lääkärin käsikirjan mukaisia.

Valvira muistuttaa, että sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen edellyttää kirjallista määräystä, johon tehtävistä muutoksista on ilmoitettava Valviraan. Lisäksi toimipaikkatietojen muutokset pitää ilmoittaa.

Lue myös

Kirjallisessa määräyksessä todetaan ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä sekä mahdolliset lääkkeiden määräämiseen liittyvät rajoitukset. Kirjallisen määräyksen antaa toimintayksikön lääkäri, ja määräys tulee toimittaa Valviraan.

Asetus astuu voimaan vuodenvaihteessa, mutta sairaanhoitajat eivät voi vielä tuolloin määrätä mainittuja uusia lääkkeitä, koska tarvittavat tiedot saadaan Lääketietokantaan vasta 1. maaliskuuta. Potilastietojärjestelmät tarkistavat automaattisesti, että lääke on Lääketietokannan mukaan sairaanhoitajan määrättävissä.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.