1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sairauslomat maksavat 
enemmän kuin hoito
Ajan­kohtai­sta

Sairauslomat maksavat 
enemmän kuin hoito

Tutkimus osoittaa, että sote-uudistus ei osu ongelman ytimeen.

Sairauslomat maksavat 
enemmän kuin hoito Kuva 1 / 1

Tutkimus osoittaa, että sote-uudistus ei osu ongelman ytimeen.

Potilaiden sairaalahoidon kuluja on onnistuttu Suomessa viime vuosikymmenenä leikkaamaan, mutta samaan aikaan sairastumiseen liittyvät kokonaiskustannukset ovat vain kasvaneet, osoittaa Terveysturva ja sen rahoitus -seurantatutkimus.

Finnish Consulting Groupin Kuntaliitolle tekemästä tutkimuksesta käy ­ilmi, että syynä ovat pitkät sairauslomat. Ne aiheuttavat jopa 75 prosenttia kokonaiskuluista. Ei siis pidä tuijottaa pelkkiä hoitokuluja.

– Tämä asia on minun 90-vuotiaalle anopillenikin ihan selvä, mutta jostakin syystä valtioneuvoston kansliassa ja hallitusohjelmassa ei ole vieläkään otettu ­sitä huomioon, harmittelee Finnish Consulting Groupin tutkimusjohtaja, terveys­politiikan professori Ilkka Vohlonen.

Vohlosen mukaan on surkuhupaisaa, että sote-uudistuksessakin keskitytään pelkkään hoitoon, vaikka jo vuonna 2000 tehty ensimmäinen tutkimus paljasti sairauslomien keskeisen roolin kustannuksissa. Sote-uudistus ei tämän vuoksi osu ongelman ytimeen.

– Nyt jo neljäs hallitus jättää asian huomioimatta. Tilanne alkaa jo kyllästyttää. Olisin kuvitellut, että edes prosessikaavioita ajatteleva Sipilä olisi kiinnittänyt huomiota tähän.

”Suomi on eri planeetalta”

Tutkimuksen perusteella osaoptimointi on viime vuosikymmenenä vain lisääntynyt. Kunnat rahoittavat hoidon, ja siitä on koko ajan leikattu, mutta sairausloman kustannuksista ei Vohlosen mukaan tunnu kukaan ottavan vastuuta. Käytännössä ne menevät Kelan ja työnantajien piikkiin.

– Kansainvälisten suositusten pohjalta maailmalta on jo tullut viestejä siitä, että sairauspoissaolot ovat lyhentyneet. Me olemme ihan eri planeetalta. Kehitys on kulkenut päinvastaiseen suuntaan.

Jo vuoden 2000 tutkimuksessa Suomessa mitatut toipilasaikaiset sairauspoissaolot olivat kansainvälisesti vertailtuna kaikissa tutkituissa potilasryhmissä 2–3 kertaa pidempiä. Uusien, vuoden 2013 tilastoihin perustuvien tulosten valossa ero on edelleen kasvanut. Esimerkiksi masennuksen ja polvileikkausten yhteydessä sairauslomalla ollaan nyt selvästi pidempään sekä ennen että jälkeen hoidon.

Hoitotakuu ei ole parantanut tilannetta. Sairauslomat ennen hoitoonpääsyä ovat vain pidentyneet. Syynä lienee se, että potilaat joutuvat odottamaan liian kauan pääsyä terveyskeskuslääkärin pakeille ja sieltä erikoissairaanhoitoon.

Tutkimuksessa yhdistettiin vuoden 2013 hoitoilmoitusrekisterin tiedot ­Kelan sairauspäiväraharekisterin tietoihin. Näin saatiin kymmenien tuhansien työssä käyvien suomalaisten tiedot.

– Lyhyet sairauspoissaolot eivät näy Kelan tilastoissa, joten todellisuudessa sairauslomien kulut ovat vielä tätäkin suuremmat, Vohlonen huomauttaa.

Mari Heikkilä
Kuva: Sami Perttilä

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.