1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sairauslomat maksavat 
enemmän kuin hoito
Ajan­kohtai­sta

Sairauslomat maksavat 
enemmän kuin hoito

Tutkimus osoittaa, että sote-uudistus ei osu ongelman ytimeen.

Sairauslomat maksavat 
enemmän kuin hoito Kuva 1 / 1

Tutkimus osoittaa, että sote-uudistus ei osu ongelman ytimeen.

Potilaiden sairaalahoidon kuluja on onnistuttu Suomessa viime vuosikymmenenä leikkaamaan, mutta samaan aikaan sairastumiseen liittyvät kokonaiskustannukset ovat vain kasvaneet, osoittaa Terveysturva ja sen rahoitus -seurantatutkimus.

Finnish Consulting Groupin Kuntaliitolle tekemästä tutkimuksesta käy ­ilmi, että syynä ovat pitkät sairauslomat. Ne aiheuttavat jopa 75 prosenttia kokonaiskuluista. Ei siis pidä tuijottaa pelkkiä hoitokuluja.

– Tämä asia on minun 90-vuotiaalle anopillenikin ihan selvä, mutta jostakin syystä valtioneuvoston kansliassa ja hallitusohjelmassa ei ole vieläkään otettu ­sitä huomioon, harmittelee Finnish Consulting Groupin tutkimusjohtaja, terveys­politiikan professori Ilkka Vohlonen.

Vohlosen mukaan on surkuhupaisaa, että sote-uudistuksessakin keskitytään pelkkään hoitoon, vaikka jo vuonna 2000 tehty ensimmäinen tutkimus paljasti sairauslomien keskeisen roolin kustannuksissa. Sote-uudistus ei tämän vuoksi osu ongelman ytimeen.

– Nyt jo neljäs hallitus jättää asian huomioimatta. Tilanne alkaa jo kyllästyttää. Olisin kuvitellut, että edes prosessikaavioita ajatteleva Sipilä olisi kiinnittänyt huomiota tähän.

”Suomi on eri planeetalta”

Tutkimuksen perusteella osaoptimointi on viime vuosikymmenenä vain lisääntynyt. Kunnat rahoittavat hoidon, ja siitä on koko ajan leikattu, mutta sairausloman kustannuksista ei Vohlosen mukaan tunnu kukaan ottavan vastuuta. Käytännössä ne menevät Kelan ja työnantajien piikkiin.

– Kansainvälisten suositusten pohjalta maailmalta on jo tullut viestejä siitä, että sairauspoissaolot ovat lyhentyneet. Me olemme ihan eri planeetalta. Kehitys on kulkenut päinvastaiseen suuntaan.

Jo vuoden 2000 tutkimuksessa Suomessa mitatut toipilasaikaiset sairauspoissaolot olivat kansainvälisesti vertailtuna kaikissa tutkituissa potilasryhmissä 2–3 kertaa pidempiä. Uusien, vuoden 2013 tilastoihin perustuvien tulosten valossa ero on edelleen kasvanut. Esimerkiksi masennuksen ja polvileikkausten yhteydessä sairauslomalla ollaan nyt selvästi pidempään sekä ennen että jälkeen hoidon.

Hoitotakuu ei ole parantanut tilannetta. Sairauslomat ennen hoitoonpääsyä ovat vain pidentyneet. Syynä lienee se, että potilaat joutuvat odottamaan liian kauan pääsyä terveyskeskuslääkärin pakeille ja sieltä erikoissairaanhoitoon.

Tutkimuksessa yhdistettiin vuoden 2013 hoitoilmoitusrekisterin tiedot ­Kelan sairauspäiväraharekisterin tietoihin. Näin saatiin kymmenien tuhansien työssä käyvien suomalaisten tiedot.

– Lyhyet sairauspoissaolot eivät näy Kelan tilastoissa, joten todellisuudessa sairauslomien kulut ovat vielä tätäkin suuremmat, Vohlonen huomauttaa.

Mari Heikkilä
Kuva: Sami Perttilä

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kollegiaalisuuden monta puolta esillä Turussa

– On hyvä, että myös kollegiaalisuuden niin sanottu kääntöpuoli tuli esille keskustelussa, sanoo Tiina Laiterä.

Ajassa
Robotiikan käyttö yleistyy hitaasti

Robotiikkaa ei hyödynnetä tarpeeksi terveydenhuollossa, Cristina Andersson sanoo.

Ajassa
Tuotantotalouden professori jakaisi sote-rahoituksen osiin

Hallituksen ehdotus olisi Paul Lillrankin mukaan johtanut tehottomuuksiin.

Ajassa
Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin

Pihtisynnytykset lisäävät merkittävästi virtsan ponnistuskarkailun riskiä verrattuna imukuppisynnytykseen.

Ajassa
Tavallista laajempi VRE-esiintymä Kainuussa

Vuodeosastojen toimintaa on jouduttu rajoittamaan VRE-esiintymän vuoksi.

Tieteessä
Alaraajavaltimotauti tulee osata tunnistaa

Alaraajaverenkierron tutkiminen ja oikea reagoiminen löydöksiin edistävät riskiryhmän tunnistamista.