1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sateenkaarilääkäri rohkaisee avoimuuteen
Ajan­kohtai­sta 43/2017 vsk 72 s. 2418 - 2421

Sateenkaarilääkäri rohkaisee avoimuuteen

Arviolta 5–15 prosenttia suomalaisista kuuluu seksuaali- ja ­sukupuolivähemmistöihin. Lääkäreiden työyhteisöissä aihe on melko näkymätön.

Sateenkaarilääkäri rohkaisee avoimuuteen Kuva 1 / 2
   

Minä olen minä. Näin Tapani Vuola on ajatellut itsestään aina, ja siksi hän on ollut myös avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan eikä ole kokenut syrjintää urallaan. Mutta onko jokaisella suomalaisella seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalla lääkärillä asiat yhtä hyvin? Siitä ei ole tietoa.

Sen sijaan esimerkiksi Britanniassa on selvitetty hlb-vähemmistöihin (homot, lesbot, bi-seksuaalit) kuuluvien lääkärien työhyvinvointia. Yli 70 % on kokenut haasteita suuntautumisensa takia. He ovat joutuneet salailemaan asiaa tai kokeneet kiusaamista tai syrjintää.

”Voisi sanoa, että seksuaalisuus on lääkäreille tabu.”

Tapani Vuola

Tapani Vuolan mukaan aiheesta saattaa olla vaikea puhua, koska se osuu terveydenhuollon epäseksuaalisuuden ytimeen.

– Lääketiede ei oikein osaa ottaa kantaa, ei ehkä hoitotiedekään. Voisi sanoa, että seksuaalisuus on lääkäreille tabu, psykiatrian erikoislääkäri Vuola toteaa.

Avoimuuden lisääntyminen lisäisi hänen mukaansa työhyvinvointia. Organisaatiot lupaavat kyllä tukea tasa-arvoa, mutta lupaus pitäisi sanallisesti avata koskemaan myös hlbti-ihmisiä (t=transihmiset, i=intersukupuoliset).

– Avoimet tiimit toimivat tehokkaasti, niissä kukaan ei koe oloaan uhatuksi, eikä tiimiltä tarvitse peitellä mitään. Inklusiivinen työkulttuuri tukee jokaista.

Yhteiskunnassa paljon liikettä

Yleinen asenneilmapiiri on muuttunut Suomessa 2000-luvulla selvästi avoimempaan suuntaan. Samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton, naispareja koskeva äitiyslain muutos etenee eduskunnassa, translain uudistuksesta keskustellaan, ja kirkko käsittelee aktiivisesti omia käytäntöjään.

Professori Solja Niemelän mukaan suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on muuttunut paljon, mutta kollegakunta on paikoitellen aika tietämätön sukupuolivähemmistöistä. Keskustelua tarvitaan vähemmistöryhmiin kuuluvien kollegojen ja potilaiden vuoksi.

– Itse jännitin urani ensimmäisinä vuosina ja mietin, vaikuttaako seksuaalinen suuntautuminen erikoisalan valintaan ja onko se haaste potilastyössä. Mitään negatiivista en ole kuitenkaan urallani kokenut.

Niemelä työskentelee Oulun yliopistossa psykiatrian ja päihdelääketieteen työelämäprofessorina ja Lapin sairaanhoitopiirissä ylilääkärinä. Hän kehuu Lapin hyvää ilmapiiriä, jossa jokainen kollega voi olla aidosti oma itsensä.

Yksityiselämänsä avaamisen laajuudesta päättää jokainen itse.

– Asia on kuitenkin aina taustalla uusia ihmisiä tavatessani. Mittaan tunnelman, vaikka se ei vaikuta toimintaani. Jos joku keskustelee kanssani hetero-oletuksella, korjaan, että kumppanini ei ole mies vaan nainen, Niemelä kertoo.

Hän muistuttaa, että syrjintää pitää torjua työpaikoilla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä laajemmin. Kaikki vähemmistöt, kuten muista kulttuureista tulevat lääkärit, tulee huomioida.

Vain häive opetuksessa

Duodecimin koulutuspäällikön Juha Pekka Turusen mukaan tietoa ja koulutusta tarvitaan, sillä muuten terveydenhuollossa toimitaan vahvoilla oletusarvoilla. Pariskunta on aina heteropari, kaikki vanhukset ovat heteroita.

Asiaa pitäisi katsoa myös globaalista näkökulmasta. Kuinka seksuaalisuudesta keskustellaan eri kulttuurien ihmisten kanssa, miten kohdataan vähemmistöjen vainotut?

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluminen arkipäiväistyy, mutta moni työelämässä oleva on elänyt aikuisuuttaan esimerkiksi 1970-luvulla, jolloin homoseksuaalisuus luettiin sairaudeksi. Eletty kulttuuri kulkee ihmisen mukana, Turunen muistuttaa.

”Jännitin urani ensimmäisinä vuosina ja mietin, vaikuttaako seksuaalinen suuntautuminen erikoisalan valintaan.”

Solja Niemelä

Tiedekuntien opetuksessa seksuaalisuus vilahtaa lähinnä raskauden, synnytyksen ja sukupuolitautien kohdalla. Turunen kannattaa hlbti-asioiden sisällyttämistä lääkärikoulutukseen.

– Tarvittaisiin monitieteellisiä osaajia, jotka ymmärtäisivät aihetta biologian, psykologian ja sosiologian näkökulmista. Voisiko asiaa ajatella esimerkiksi erityispätevyyden kautta?

Ovet auki keskustelulle

Homofobiaa esiintyy todennäköisesti kaikkialla missä ihmisiäkin, myös terveydenhuollossa, kohteenaan sekä työntekijät että potilaat. Kansalaisjärjestö Setan mukaan tiedetään, että esimerkiksi sateenkaariseniorit saattavat jättää terveyspalveluja käyttämättä epäasiallisen kohtelun pelossa.

Tapani Vuola uskoo, että sateenkaari-ihmiset tulisivat tiedon ansiosta paremmin kohdatuiksi.

Vuola kehottaa hankaluuksia kokevaa kollegaa puhumaan työnantajalle. Yhdenvertaisuuslaki koskee kaikkia organisaatioita.

– Työnantajan tehtävä on sanoa ääneen, että työpaikka on jokaiselle turvallinen. Myös kollegojen velvollisuus on avata ovia keskustelulle. Niin olen itsekin aina pyrkinyt tekemään, asiantuntijalääkärinä lääkeyhtiössä työskentelevä Vuola summaa.

Lue myös

Hlbti-ystävällinen työpaikka syntyy hänen mukaansa loppujen lopuksi yksinkertaisesti. Ymmärretään haluta koulutusta, jota jossain ymmärretään antaa.

Pelko voi vaikuttaa valintoihin

Stanfordin yliopiston tutkimuksessa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista USA:n ja Kanadan lääketieteellisten opiskelijoista (n = 912) kolmannes pelkää syrjintää ja salaa asian. Se vaikuttaa muun muassa erikoistumisalan ja työpaikkakunnan valintaan, kaupunkien eduksi. Monet ajattelivat myös asian julkistamisen stressaavan.

Englannin lääkäriliitto ja GLADD-yhdistys tekivät vuonna 2016 julkisessa terveydenhuollossa (NHS) kyselytutkimuksen, johon vastanneista hlb-lääkäreistä (n = 803) suurin osa on kokenut jonkinlaisia haasteita suuntautumisensa takia. Kiusaamista, nimittelyä ja syrjintää on kokenut joka kymmenes. Noin 40 % kertoi työskentelevänsä avoimuuteen kannustavassa organisaatiossa.

Englannin lääkäriliitto ilmoitti tukevansa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lääkärien työhyvinvointia ja laati laajan suunnitelman tiedon ja koulutuksen lisäämiseksi. Liitto kannustaa jäseniään torjumaan homofobiaa.

"Lääkärin etiikka pätee"

Suomen lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki muistuttaa, että seksuaaliset oikeudet kuuluvat ihmisoikeuksiin.

– Samat eettiset, syrjimättömyyteen perustuvat säännöt pätevät sekä potilaisiin että työkavereihin, Myllymäki painottaa.

Lääkäriliitto oli mukana tukemassa aloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Liitto pohtii sateenkaariaiheen lisäämistä seuraavaan lääkärien työoloja ja terveyttä koskevaan kyselyyn.

Suomen psykiatriyhdistys perusti viime keväänä hlbti-jaoston, joka muun muassa tuottaa koulutusohjelmaa psykiatripäiville. Ulkomailla toimii useita hlbti-lääkärien järjestöjä, myös lääkäriliittojen yhteydessä.

Kirjoittajat
Jaana Ahlblad
Faktat

Monimuotoisuutta kuvaava hlbtiq

Seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä ei voi määritellä toisen puolesta, vaan oma kokemus ratkaisee.

Sateenkaari-sanalla 
(esim. sateenkaarinuori) tarkoitetaan kaikkia sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjä.

Seksuaalivähemmistöihin luetaan kuuluvan homot, lesbot ja bi- ja ­panseksuaalit. 
Sukupuoli­vähemmistöillä ­tarkoitetaan yleensä ­transihmisiä ja inter­sukupuolisia.

Erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja ­seksuaalista suuntautumista kuvataan kirjain­lyhenteellä hlbtiq.

Lähde: Kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö Seta

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.