Ajan­kohtai­sta 36/1994 vsk 49 s. 3852

Säteilyloma säilyy ennallaan

Nykyisen säteilylomakäytännön kahdeksi vuodeksi vakiinnuttava uusi asetus tuli voimaan joulukuun alusta. Sairaalassa tai terveyskeskuksessa ns. säteilytyötä tekevälle on annettava normaalin vuosiloman lisäksi lomaa yksi arkipäivä jokaista kuukautta kohden, jonka hän on vähintään kuuden kuukauden ajan ollut säteilytyössä. Säteilylomaoikeus säilyy niissä tehtävissä, joihin se on tänä vuonna tosiasiallisesti liittynyt. Myös niihin rinnastettaviin uusiin tehtäviin voidaan myöntää lomaoikeus.

Nykyinen asetus on aiheuttanut tulkintaongelmia ylimääräisen lomaoikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden määrittelemisessä ja lomautuksen vaikutuksesta säteilylomaan. Sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus asettaa työryhmä selvittämään, millä edellytyksillä säteilyloma voidaan siirtää työmarkkinaosapuolten neuvoteltavaksi.

Viime vuonna säteilylomaan oli oikeutettu 3 226 terveydenhuollon työntekijää.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030