1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä valmistui säädösehdotus
Ajan­kohtai­sta 33/1999 vsk 54 s. 4132

Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä valmistui säädösehdotus

Säteilylakia täydentämään on valmistunut ehdotus säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskevaksi sosiaali- ja terveysministeriön päätökseksi.

Säteilyn lääketieteellisen käytön pääperiaatteet on määritelty säteilylaissa. Säädöstasoisia normeja asiasta on sen sijaan ollut vähän, ja toimintaa on ohjannut lähinnä lääketieteellinen etiikka, alan koulutus ja kokemus. Päätösehdotuksella toteutetaan asiaa koskevat EY:n direktiivin vaatimukset.

Ehdotuksessa määritellään mm. säteilyn käyttöä koskevat keskeiset turvallisuusvaatimukset ja menettelytavat, kuten lähetteiden antamiseen liittyviä kysymyksiä. Säteilylle altistavan toimenpiteen oikeutusta on esimerkiksi arvioitava ennen lähetteen antamista, ja arviointia varten on mahdollisuuksien mukaan hankittava tietoa aikaisemmista tutkimuksista ja hoidoista.

Ehdotuksessa käsitellään myös laadunvarmistusta ja kliinistä auditointia. Tavoitteeksi asetetaan, että ulkopuoliset asiantuntijat auditoisivat säteilylle altistavan toiminnan kaikilta olennaisilta osilta vähintään viiden vuoden välein.

Lue myös

Ehdotukseen sisältyvät myös säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvien lääkärien keskeiset pätevyys- ja koulutusvaatimukset. Lisäksi päätösehdotuksessa on seulontatutkimuksia koskevia määräyksiä.

Päätösehdotuksen taustalla olevassa direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vältetään radiologisten laitteiden lukumäärän perusteeton kasvu. Laitteet ovat melko kalliita ja niiden tehokas käyttö edellyttää riittävää käyttöastetta. Päätösehdotukseen on siksi otettu myös laitehankintoja koskevia säädöksiä.

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Asiakkaat, potilaat ja pelisäännöt

Hämmentyneenä olen seurannut presidentti Trumpin koronan hoitotoimia, kirjoittaa Minna Kaarisalo.

Ajassa
Korona vaikutti lasten rokotuksiin

Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä vähemmän kuin viime vuonna.

Tieteessä
Vaihdevuosioireiden erotusdiagnostiikka

Tärkeimmät erotusdiagnostiikassa huomioitavat sairaudet ovat uniapnea ja kilpirauhasen toimintahäiriö.

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.