1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Silmätaudit on yksi ongelma-ala
Ajan­kohtai­sta

Silmätaudit on yksi ongelma-ala

Hoitoon pääsee yhä paremmin, mutta haasteita on tietyillä aloilla ja perusterveydenhuollossa.

Silmätaudit on yksi ongelma-ala Kuva 1 / 1

Hoitotakuu toteutuu entistä paremmin erikoissairaanhoidossa, mutta ongelmia on joillakin aloilla.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonnassa havaitut ongelmat ovat tyypillisesti kapea-alaisia ja tiettyyn erikoisalaan liittyviä.

Yksi tällainen ala on Valviran mukaan silmätaudit.

Ongelmien taustalla on haasteita esimerkiksi tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Ongelmat näkyvät muun muassa päivystystoiminnan ruuhkautumisena.

Valvira: Omavalvontaa kehitettävä

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkoivat viime vuonna hoitoon pääsyn systemaattista valvontaa.

Aluehallintovirastoissa otettiin vuoden aikana vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaa valvonta-asiaa. Valvira valvoi erikoissairaanhoitoon pääsyä 11 sairaanhoitopiirissä.

Lue myös

Usein valvonta-asia ratkaistiin kehotuksella saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle ja seuraamalla toimien vaikuttavuutta. Valvontaviranomaiset ovat myös järjestäneet ohjaustilaisuuksia, joissa on etsitty ratkaisuja haasteisiin.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää Valviran mukaan myös toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä.

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Kun aika on – näin lopetat vastaanoton

Lääkäri ei voi lopettaa vastaanottoaan noin vaan.

Tieteessä
Lääkkeiden riskinjakosopimuksille on selvä tarve

Sairaaloiden ja lääkeyritysten sopimukset ovat yleistyneet Suomessakin.

Ajassa
Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä?

Ei pidä lähteä lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että tehdään virkamiestyötä virka-aikana päiväsaikaan, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen.

Liitossa
Laatupalkinnosta kilpailee kolme finalistia

Yksi finalisteista on Heinola, jossa on kehitetty vanhuspalveluiden lääkäritoimintaa – kuvassa ovat johtava ylilääkäri Kirsi Timonen sekä geriatrian erikoislääkärit Pirjo Peltomäki ja Markus Peltonen.

Tiedepääkirjoitus
Parkinsonin tauti – uraatistako apua?

Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa sekä motoristen että kognitiivisten oireiden etenemistä, kirjoittaa Tua Annanmäki.

Ajassa
Mukana porukassa

– Johtoryhmässä on päässyt tutustumaan työyhteisöön laajemmin, kertoo erikoistuva lääkäri Joel Holmen.