1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Silmätaudit on yksi ongelma-ala
Ajan­kohtai­sta

Silmätaudit on yksi ongelma-ala

Hoitoon pääsee yhä paremmin, mutta haasteita on tietyillä aloilla ja perusterveydenhuollossa.

Silmätaudit on yksi ongelma-ala Kuva 1 / 1

Hoitotakuu toteutuu entistä paremmin erikoissairaanhoidossa, mutta ongelmia on joillakin aloilla.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonnassa havaitut ongelmat ovat tyypillisesti kapea-alaisia ja tiettyyn erikoisalaan liittyviä.

Yksi tällainen ala on Valviran mukaan silmätaudit.

Ongelmien taustalla on haasteita esimerkiksi tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Ongelmat näkyvät muun muassa päivystystoiminnan ruuhkautumisena.

Valvira: Omavalvontaa kehitettävä

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkoivat viime vuonna hoitoon pääsyn systemaattista valvontaa.

Aluehallintovirastoissa otettiin vuoden aikana vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaa valvonta-asiaa. Valvira valvoi erikoissairaanhoitoon pääsyä 11 sairaanhoitopiirissä.

Lue myös

Usein valvonta-asia ratkaistiin kehotuksella saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle ja seuraamalla toimien vaikuttavuutta. Valvontaviranomaiset ovat myös järjestäneet ohjaustilaisuuksia, joissa on etsitty ratkaisuja haasteisiin.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää Valviran mukaan myös toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä.

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.