1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Silmätaudit on yksi ongelma-ala
Ajan­kohtai­sta

Silmätaudit on yksi ongelma-ala

Hoitoon pääsee yhä paremmin, mutta haasteita on tietyillä aloilla ja perusterveydenhuollossa.

Silmätaudit on yksi ongelma-ala Kuva 1 / 1

Hoitotakuu toteutuu entistä paremmin erikoissairaanhoidossa, mutta ongelmia on joillakin aloilla.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonnassa havaitut ongelmat ovat tyypillisesti kapea-alaisia ja tiettyyn erikoisalaan liittyviä.

Yksi tällainen ala on Valviran mukaan silmätaudit.

Ongelmien taustalla on haasteita esimerkiksi tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua. Ongelmat näkyvät muun muassa päivystystoiminnan ruuhkautumisena.

Valvira: Omavalvontaa kehitettävä

Aluehallintovirastot ja Valvira jatkoivat viime vuonna hoitoon pääsyn systemaattista valvontaa.

Aluehallintovirastoissa otettiin vuoden aikana vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaa valvonta-asiaa. Valvira valvoi erikoissairaanhoitoon pääsyä 11 sairaanhoitopiirissä.

Lue myös

Usein valvonta-asia ratkaistiin kehotuksella saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle ja seuraamalla toimien vaikuttavuutta. Valvontaviranomaiset ovat myös järjestäneet ohjaustilaisuuksia, joissa on etsitty ratkaisuja haasteisiin.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää Valviran mukaan myös toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä.

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Koronaviruksen testauskapasiteettia lisättävä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos perää lisää testauskapasiteettia ja miettii, miten helpottaa näytteenottoa.

Ajassa
Syfilistä saattoi olla Euroopassa jo ennen Kolumbusta

Kansainvälisessä tutkimuksessa tarkasteltiin 1400–1700-luvuilla eläneiden ihmisten luunäytteitä.

Ajassa
Korona vähensi lasten infektioita

Pandemian aiheuttamat rajoitukset vähensivät merkittävästi lasten hengitystieinfektioita ja korvatulehduksia.

Ajassa
Maskien "kiskurihinnoittelu" harmittaa

Kasvomaskien "kiskurihinnoittelu" harmittaa Lääkäriliiton toiminnanjohtajaa Kati Myllymäkeä.

Ajassa
Lääkinnällisten laitteiden verovapautus koronan vuoksi jatkuu

Päätös koskee esimerkiksi maahantuotuja hengityslaitteita ja testaussarjoja.

Ajassa
Maskisuositus on tärkeä lisä epidemian torjuntaan

Maskisuositus on tärkeä lisä keinovalikoimaan toisen korona-aallon lähestyessä, arvioi Lääkäriliitto.