Ajan­kohtai­sta

Somesta vyöry elinluovuttajiksi rekisteröityneitä

Kampanja sosiaalisessa mediassa aiheutti huikean piikin elinluovuttajiksi ilmoittautuneiden rekistereihin Yhdysvalloissa.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/panthermedia_6460795_3008x2008.jpg

Sosiaalisen median käyttö osoittautui erittäin toimivaksi, joskin lyhytaikaiseksi keinoksi lisätä rekisteröitymistä elinluovuttajaksi Yhdysvalloissa.

Johns Hopkins Universityn tutkijat järjestivät yhdessä Facebookin kanssa kampanjan, jossa Facebookin käyttäjillä oli mahdollisuus lisätä statukseensa tieto, että käyttäjä on elinten luovuttaja. Heille annettiin linkki viralliseen luovuttajarekisteriin. Tästä lähti viesti kavereille, jotka saattoivat muuttaa statustaan ja jakaa viestiä eteenpäin.

Tutkijoiden tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen median käyttökelpoisuutta suuren ihmisjoukon tavoittamisessa ja motivoimisessa elinluovuttajiksi. Tutkimus on julkaistu American Journal of Transplantation -lehden verkkoversiossa.

Facebook-aloitetta seuraavina viikkoina rekistereissä näkyi suuri piikki. Kampanjan ensimmäisenä päivänä luovuttajarekistereihin rekisteröityi verkossa noin 13 000 uutta luovuttajaa tavanomaisen keskimääräisen 616:n sijasta. Georgian osavaltiossa luovuttajia rekisteröityi ensimmäisenä päivänä lähes 109-kertainen määrä tavanomaiseen verrattuna.

Rekisteröityjien määrä väheni seuraavien 12 päivän aikana, mutta oli tavanomaisiin lukuihin verrattuna kaksinkertainen vielä tutkimusjakson lopussa.

– Sosiaalisen median käyttö on varmaan yksi asia, jota pitäisi selvittää, sanoo osastonylilääkäri, professori Karl Lemström HUS:n sydän- ja keuhkokeskuksesta.

Hän on jäsenenä elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kehittämisen asiantuntijaryhmässä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö asetti helmikuussa.

Lemströmin mukaan ryhmässä on ylipäätään ehditty vasta keskustella elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaan liittyvästä tiedottamisesta. Mitään päätöksiä ei ole tehty. Sosiaalinen media ei ole vielä ollut keskustelunaiheena.

Suvi Sariola

Kuva: Panthermedia

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030