Lehti 26: Ajan­kohtai­sta 26/1998 vsk 53 s. 2844

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja ja asiakasvirtoja kartoitettu

Varsinkin tietotekniikan hyödyntämiseen perustuvia saumattomia palveluketjuja pidetään tärkeänä tavoitteena sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Saumattomassa palveluketjussa asiakkaan tietojen on tarkoitus kulkea joustavasti toimintayksiköstä toiseen. Näin pyritään turvaamaan kokonaisuuden hallintaa ja jatkuvuutta.

Stakesissa on valmistunut tilastoraportti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasvirroista ja palveluketjuista vuodelta 1995. Eniten yhteyksiä muihin palveluihin tarvittiin konservatiivisessa hoidossa ja etenkin pitkäaikaishoidossa. Yhteisiä asiakkaita löytyi eniten somaattisen ja operatiivisen erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten yleislääketieteen erikoisalan ja erikoissairaanhoidon sekä kotihoidon ja sairaanhoidon eri yksiköiden kesken. Vain yhden palvelun käyttäjiä oli suhteessa eniten operatiivisilla erikoisaloilla (mm. silmätaudit, hammassairaudet ja naistentaudit) sekä kehitysvammahuollossa.

Palveluketjuselvityksessä on käytetty pohjana vuoden 1995 hoitoilmoitustietoja. Raportissa määritellään myös palveluketjuihin liittyviä käsitteitä.

Lue myös


Kirjallisuutta
1
Nylander O, Pelanteri S, Linna M, Nenonen M. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasvirrat ja palveluketjut 1995. Stakesin tilastoraportti 19/1998.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030