1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja ja asiakasvirtoja kartoitettu
Ajan­kohtai­sta 26/1998 vsk 53 s. 2844

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja ja asiakasvirtoja kartoitettu

Varsinkin tietotekniikan hyödyntämiseen perustuvia saumattomia palveluketjuja pidetään tärkeänä tavoitteena sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Saumattomassa palveluketjussa asiakkaan tietojen on tarkoitus kulkea joustavasti toimintayksiköstä toiseen. Näin pyritään turvaamaan kokonaisuuden hallintaa ja jatkuvuutta.

Stakesissa on valmistunut tilastoraportti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasvirroista ja palveluketjuista vuodelta 1995. Eniten yhteyksiä muihin palveluihin tarvittiin konservatiivisessa hoidossa ja etenkin pitkäaikaishoidossa. Yhteisiä asiakkaita löytyi eniten somaattisen ja operatiivisen erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten yleislääketieteen erikoisalan ja erikoissairaanhoidon sekä kotihoidon ja sairaanhoidon eri yksiköiden kesken. Vain yhden palvelun käyttäjiä oli suhteessa eniten operatiivisilla erikoisaloilla (mm. silmätaudit, hammassairaudet ja naistentaudit) sekä kehitysvammahuollossa.

Palveluketjuselvityksessä on käytetty pohjana vuoden 1995 hoitoilmoitustietoja. Raportissa määritellään myös palveluketjuihin liittyviä käsitteitä.

Lue myös

Kirjallisuutta
1
Nylander O, Pelanteri S, Linna M, Nenonen M. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasvirrat ja palveluketjut 1995. Stakesin tilastoraportti 19/1998.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
HUS lisää etävastaanottoja

Apotin Maisa-sovellus on ensisijainen vaihtoehto etävastaanotolle.

Ajassa
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin henkilöstömitoituksen arviointitaulukko

Henkilöstön riittävyyttä ei kuitenkaan arvioida pelkästään taulukon tuottaman tiedon perusteella eikä tietoa tulkita kategorisesti.

Podcast
Lääkärilehti Podcast: Vaikea astma

Keuhkopodcastissa kysytään muun muassa mitä tehdä, kun astman tavanomaiset hoitokeinot eivät riitä?

Ajassa
Intian variantti leviää nopeasti Keski-Pohjanmaalla

Soite siirtyi pikavauhtia Euroopan parhaasta koronatilanteesta leviämisvaiheeseen.

Ajassa
Lääkäriopiskelijoiden motivaatio laski Helsingissä

Erityisesti laskua näkyi ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla.

Ajassa
Sote-alan työväkivaltaa on mahdollista hallita nykyistä paremmin

Suuri osa työpaikoilla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ei johda konkreettisiin turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin.