1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja ja asiakasvirtoja kartoitettu
Ajan­kohtai­sta 26/1998 vsk 53 s. 2844

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja ja asiakasvirtoja kartoitettu

Varsinkin tietotekniikan hyödyntämiseen perustuvia saumattomia palveluketjuja pidetään tärkeänä tavoitteena sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Saumattomassa palveluketjussa asiakkaan tietojen on tarkoitus kulkea joustavasti toimintayksiköstä toiseen. Näin pyritään turvaamaan kokonaisuuden hallintaa ja jatkuvuutta.

Stakesissa on valmistunut tilastoraportti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasvirroista ja palveluketjuista vuodelta 1995. Eniten yhteyksiä muihin palveluihin tarvittiin konservatiivisessa hoidossa ja etenkin pitkäaikaishoidossa. Yhteisiä asiakkaita löytyi eniten somaattisen ja operatiivisen erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten yleislääketieteen erikoisalan ja erikoissairaanhoidon sekä kotihoidon ja sairaanhoidon eri yksiköiden kesken. Vain yhden palvelun käyttäjiä oli suhteessa eniten operatiivisilla erikoisaloilla (mm. silmätaudit, hammassairaudet ja naistentaudit) sekä kehitysvammahuollossa.

Palveluketjuselvityksessä on käytetty pohjana vuoden 1995 hoitoilmoitustietoja. Raportissa määritellään myös palveluketjuihin liittyviä käsitteitä.

Lue myös

Kirjallisuutta
1
Nylander O, Pelanteri S, Linna M, Nenonen M. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasvirrat ja palveluketjut 1995. Stakesin tilastoraportti 19/1998.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
KKV esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan kieltämistä

Markkinaoikeuden on annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa.

Ajassa
Vauvojen imetys on yleistynyt

Lähes kaikki vauvat saavat äidinmaitoa ainakin jonkin verran.

Ajassa
Lonkkamurtuman leikkaus 12 tunnin kuluessa vähentää kuolleisuutta

Suomessa hoidetaan leikkauksella vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa.

Ajassa
Miten palveluita saa tuottaa? Sote-lausunnoissa toivottiin pelivaraa

Pohjoiseen tarvitaan kunnon tietoliikenneyhteydet, jos digitalisaatiolla halutaan tukea uudistusta.

Ajassa
Macchiarini saa sittenkin syytteen

Esiin on tullut uusia todisteita.