Ajan­kohtai­sta 18-19/1994 vsk 49 s. 1973

Sosiaalimenojen muutokset jyrkkiä 90-luvulla

Suomen valtion terveydenhuoltomenot pienenivät vuonna 1992 reaalisesti 4 % edellisen vuoden tasosta, kun taas työttömyysmenot kasvoivat 67 %. Sosiaalimenojen yhteissumma, 175,2 miljardia markkaa, oli reaalisesti 7,4 % suurempi kuin vuonna 1991; osuus bruttokansantuotteesta oli 36,8 % ja runsaat neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Sosiaaliturva Suomessa 1992 sisältää tilastoja sosiaalimenoista ja niiden rahoituksesta vuosina 1980-92.

Viidestä sosiaalimenojen pääryhmästä suurin on vanhuus ja vammaisuus; sen osuus menoista vuonna 1992 oli 44 %. Seuraavana oli ryhmä sairaus ja terveys, 25 %. Tämän jälkeen tulivat perheet ja lapset, 14 %, työttömyys, 13 %, sekä ryhmä muut, 2 %. Hallintomenojen osuus menoista oli 3 %.

Julkaisussa todetaan, että eri ryhmien suhteelliset osuudet pysyivät 80-luvulla jokseenkin samoina, mutta 90-luvulla työttömyysmenot ovat kasvaneet huomattavasti ja niiden osuus kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Muista ryhmistä on kutistunut erityisesti sairaus ja terveys -menojen osuus. Vanhuus ja vammaisuus -pääryhmän osuus on pienentynyt viime vuosina noin prosentin vuosivauhdilla. Perheet ja lapset -pääryhmän osuus on kasvanut tasaisesti viime vuosiin asti. Hallintomenot ovat pienentyneet.

Reaalisesti ovat supistuneet sairaus- ja terveysryhmän menojen lisäksi vain hallintomenot.

Julkaisu sisältää myös lyhyen kuvauksen Pohjoismaiden ja EU-maiden sosiaalimenoista.

Julkaisun taulukot sekä 21 graafista esitystä tärkeimmistä tuloksista on saatavana myös levykkeenä. Quattro Pro for Windows -ohjelmalla tehty levyke maksaa 700 markkaa. Tietokantaa tullaan päivittämään vuosittain.

Julkaisua ja levykettä saa STM:n talous- ja suunnitteluosastolta. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030