Ajan­kohtai­sta

Sote-alalla tunnetaan paljon työn imua

Sote-alan ammattilaiset, opettajat ja maanviljelijät ovat usein työn imussa työn kuormittavuudesta huolimatta.

Hertta Vierula
Kuvituskuva 1

Työterveyslaitos ja belgialainen KU Leuvenin yliopisto selvittivät työn imuun vaikuttavia tekijöitä väestötasolla. Aineistona käytettiin eurooppalaista työolotutkimusta. Mukana oli 35 000 työntekijää 30 maasta.

Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat, sote-alan ammattilaiset ja maanviljelijät ovat usein työn imussa. Myös johtajat ja asiantuntijat nauttivat työn imusta keskimääräistä useammin.

Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Työn imun kokemuksen tiedetään olevan myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen, hyvään työsuoritukseen ja yrityksen taloudelliseen menestykseen.

Työn imua synnyttävät voimavaratekijät, kuten kehittävä, monipuolinen työ, riittävä itsenäisyys, palaute, hyvä johtaminen ja työpaikan hyvä ilmapiiri.

Julkisella sektorilla koetaan enemmän työn imua kuin yksityisellä

Eniten työn imua koetaan ammateissa, joissa on paljon voimavaratekijöitä. Vaikka esimerkiksi opettajan tai sosiaali- ja terveysalan työ on raskasta ja kuluttavaa, ylittää työn merkityksellisyys kuormittavuuden.

Naiset kokevat tutkimuksen mukaan työn imua useammin kuin miehet. Ero ei selity pelkästään toimialaeroilla. Samoin yli 60-vuotiailla työn imu on yleisempää kuin nuorilla. Tähän tulokseen voi vaikuttaa se, että työelämästä ovat saattaneet poistua vähiten työn imua terveys- tai muiden ongelmien takia kokeneet yli 60-vuotiaat.

Lue myös

Työn imua lisäävät vakituinen työsuhde, kokopäivätyö ja korkea koulutusasema. Julkisella sektorilla koetaan työn imua enemmän kuin yksityisellä. Toisaalta itsensä työllistävät kokivat työn imua useammin kuin palkkatyötä tekevät.

– Koska työn imun hyödyt ovat kiistattomat, kannattaa organisaatioiden kiinnittää huomiota työn imua lisääviin voimavaratekijöihin. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin alemman koulutustason ammateissa ja pätkätyötä tekevien keskuudessa, missä tutkimuksen mukaan työn imua esiintyy keskimääräistä vähemmän, muistuttaa tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan.

Adobe/AOP

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030