1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia
Ajan­kohtai­sta

Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia

Suurin osa kunnista haluaisi oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajana, muttei käyttäisi tätä oikeutta.

Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Kunnista noin 60 prosenttia haluaisi lakiin kirjatun oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajana myös tulevaisuudessa, mutta vain noin 35 prosenttia arvelee käyttävänsä tätä oikeutta.

Kaksi kolmasosaa suurista kaupungeista ei haluaisi lakiin kirjattua oikeutta palvelujen tuottamiseen.

Tiedot ilmenevät sosiaali- ja terveysministeriön kyselystä, jossa selvitettiin kuntien näkemyksiä palvelujen tuottamisesta tulevassa sote-rakenteessa, jossa vastuu palvelujen järjestämisestä on tarkoitus siirtää maakunnille.

STM selvittää vuoden loppuun mennessä, millainen rooli kunnilla olisi tulevan sote-rakenteen palvelutuotannossa.

Velvoite tuottaa palveluja ei innosta

Kyselyssä tiedusteltiin, tulisiko kunnalla olla mahdollisuus tuottaa sote-palveluja, jos maakunta päättäisi asiasta ja solmisi sopimuksen kunnan kanssa. Noin 82 prosenttia kunnista vastasi myöntävästi.

Yli 75 prosenttia kunnista vastusti mallia, jossa kunnat velvoitettaisiin tuottamaan palveluja.

Lisäksi tiedusteltiin kuntien halukkuutta tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan. Yli 63 prosenttia vastanneista toivoi tämän olevan mahdollista, mutta vain alle viidesosa arveli käyttävänsä mahdollisuutta.

Kunnat toivovat roolia terveyden edistämisessä

Kunnilta kysyttiin, millaisia palveluja ne haluaisivat tuottaa tulevassa sote-rakenteessa. Vastauksissa korostuivat toiveet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä.

Lue myös

Lisäksi kunnat näkisivät jatkossakin vastuullaan kuntouttavaa työtoimintaa, oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja neuvolapalveluita.

Koko selvityksen raporttiluonnos julkaistaan loka-marraskuun vaihteessa laajalle kommentointikierrokselle. Kommentointiaikaa on noin kolme viikkoa.

Kuntien näkemyksiä selvitettiin verkkokyselyllä 11. 7.–13. 9.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.