1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia
Ajan­kohtai­sta

Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia

Suurin osa kunnista haluaisi oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajana, muttei käyttäisi tätä oikeutta.

Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Kunnista noin 60 prosenttia haluaisi lakiin kirjatun oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajana myös tulevaisuudessa, mutta vain noin 35 prosenttia arvelee käyttävänsä tätä oikeutta.

Kaksi kolmasosaa suurista kaupungeista ei haluaisi lakiin kirjattua oikeutta palvelujen tuottamiseen.

Tiedot ilmenevät sosiaali- ja terveysministeriön kyselystä, jossa selvitettiin kuntien näkemyksiä palvelujen tuottamisesta tulevassa sote-rakenteessa, jossa vastuu palvelujen järjestämisestä on tarkoitus siirtää maakunnille.

STM selvittää vuoden loppuun mennessä, millainen rooli kunnilla olisi tulevan sote-rakenteen palvelutuotannossa.

Velvoite tuottaa palveluja ei innosta

Kyselyssä tiedusteltiin, tulisiko kunnalla olla mahdollisuus tuottaa sote-palveluja, jos maakunta päättäisi asiasta ja solmisi sopimuksen kunnan kanssa. Noin 82 prosenttia kunnista vastasi myöntävästi.

Yli 75 prosenttia kunnista vastusti mallia, jossa kunnat velvoitettaisiin tuottamaan palveluja.

Lisäksi tiedusteltiin kuntien halukkuutta tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan. Yli 63 prosenttia vastanneista toivoi tämän olevan mahdollista, mutta vain alle viidesosa arveli käyttävänsä mahdollisuutta.

Kunnat toivovat roolia terveyden edistämisessä

Kunnilta kysyttiin, millaisia palveluja ne haluaisivat tuottaa tulevassa sote-rakenteessa. Vastauksissa korostuivat toiveet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä.

Lue myös

Lisäksi kunnat näkisivät jatkossakin vastuullaan kuntouttavaa työtoimintaa, oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja neuvolapalveluita.

Koko selvityksen raporttiluonnos julkaistaan loka-marraskuun vaihteessa laajalle kommentointikierrokselle. Kommentointiaikaa on noin kolme viikkoa.

Kuntien näkemyksiä selvitettiin verkkokyselyllä 11. 7.–13. 9.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Pessimisteillä suurempi vaara sepelvaltiotautiin

Pessimistisimmillä miehillä oli yli nelinkertainen riski sairastua sepelvaltimotautiin verrattuna vähiten pessimistisiin, selviää tutkimuksesta.

Ajassa
Pulssin perustaja Alhopuro perusti säätiön

Sakari Alhopuron säätiön tavoitteena on muun muassa lääketieteen tutkimuksen edistäminen ja tukeminen.

Ajassa
THL mukaan biopankkien verkostoon

Verkostoon liittyminen tuo THL Biopankin ylläpitämät näytteet tutkimuksen käyttöön.

Ajassa
Ajoterveysohje päivittyi taas

Päivitetty versio sisältää muun muassa pikaohjeen ajokyvyn arviointiin.

Tieteessä
Lasten stressinsäätelyssä kotona ja päivähoidossa on vain pieniä eroja

Päivähoidon muodolla ei ole vaikutusta lasten kortisolitasojen vuorokausivaihteluun.

Tieteessä
Tupakointi lisää yläraajan hermopinteiden riskiä

Kyynärhermopinteen riski yli viisinkertaistui nuorena tupakoinnin aloittaneilla.