1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia
Ajan­kohtai­sta

Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia

Suurin osa kunnista haluaisi oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajana, muttei käyttäisi tätä oikeutta.

Sote-tuottajan rooli ei innosta kuntia Kuva 1 / 1 Kuva: Sami Perttilä

Kunnista noin 60 prosenttia haluaisi lakiin kirjatun oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajana myös tulevaisuudessa, mutta vain noin 35 prosenttia arvelee käyttävänsä tätä oikeutta.

Kaksi kolmasosaa suurista kaupungeista ei haluaisi lakiin kirjattua oikeutta palvelujen tuottamiseen.

Tiedot ilmenevät sosiaali- ja terveysministeriön kyselystä, jossa selvitettiin kuntien näkemyksiä palvelujen tuottamisesta tulevassa sote-rakenteessa, jossa vastuu palvelujen järjestämisestä on tarkoitus siirtää maakunnille.

STM selvittää vuoden loppuun mennessä, millainen rooli kunnilla olisi tulevan sote-rakenteen palvelutuotannossa.

Velvoite tuottaa palveluja ei innosta

Kyselyssä tiedusteltiin, tulisiko kunnalla olla mahdollisuus tuottaa sote-palveluja, jos maakunta päättäisi asiasta ja solmisi sopimuksen kunnan kanssa. Noin 82 prosenttia kunnista vastasi myöntävästi.

Yli 75 prosenttia kunnista vastusti mallia, jossa kunnat velvoitettaisiin tuottamaan palveluja.

Lisäksi tiedusteltiin kuntien halukkuutta tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan. Yli 63 prosenttia vastanneista toivoi tämän olevan mahdollista, mutta vain alle viidesosa arveli käyttävänsä mahdollisuutta.

Kunnat toivovat roolia terveyden edistämisessä

Kunnilta kysyttiin, millaisia palveluja ne haluaisivat tuottaa tulevassa sote-rakenteessa. Vastauksissa korostuivat toiveet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä.

Lue myös

Lisäksi kunnat näkisivät jatkossakin vastuullaan kuntouttavaa työtoimintaa, oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja neuvolapalveluita.

Koko selvityksen raporttiluonnos julkaistaan loka-marraskuun vaihteessa laajalle kommentointikierrokselle. Kommentointiaikaa on noin kolme viikkoa.

Kuntien näkemyksiä selvitettiin verkkokyselyllä 11. 7.–13. 9.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.