Lehti 49: Ajan­kohtai­sta 49/2021 vsk 76 s. 2934 - 2935

Sovellus voisi helpottaa tutkimuspotilaiden löytämistä sairaalan datasta

Tällä hetkellä suurin este on tietosuojalainsäädäntö ja sen tulkinnat, joten pelisääntökeskustelua tarvitaan.

Anne Seppänen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Hakusovellusten avulla potilastietojärjestelmistä voi hakea tietoa tutkimukseen soveltuvien potilaiden lukumäärästä potilaiden yksityisyyden suoja säilyttäen. Niin hakusovelluksissa, potilastietojärjestelmissä kuin lainsäädännössäkin on kuitenkin kehitettävää.

FT Niina Laaksonen tutki väitöstyössään sähköisten potilastietojärjestelmien roolia tutkittavien löytämisessä kliinisiin lääketutkimuksiin.

Hän testasi yhden hakusovelluksen (InSite, Custodix N.V., Belgia) toimivuutta tutkittavien etsinnässä Turun yliopistollisen sairaalan potilastietojärjestelmästä. Sovellusta verrattiin perinteiseen tapaan, jossa tutkija etsii tutkimukseen soveltuvia potilaita tietokannasta yksi kerrallaan.

”Tieto soveltuvien ­potilaiden määrästä pitäisi saada parissa päivässä.”

– Sovellus kyllä löysi samat potilaat kuin perinteinen haku, mutta hakua ei pystytty riittävästi tarkentamaan, joten se löysi myös potilaita, jotka eivät olleet soveltuvia tutkimukseen, Laaksonen kertoo.

Hakusovelluksissa onkin kehittämisen varaa. Jo nyt niiden avulla voitaisiin kuitenkin saada nopeasti käsitys siitä, löytyykö sairaalasta riittävästi tutkimukseen sopivia potilaita. Erityisesti lääkeyritykset tarvitsevat tiedon tutkijalääkäreiltä nopeasti.

– Tieto soveltuvien potilaiden määrästä pitäisi saada parissa päivässä. Sen pitäisi olla ketterä prosessi, jonka tekisi joko tutkija itse jollain vastaavalla sovelluksella, tai sairaalan it-osasto avustaisi häntä.

Tutkittavien rekrytointi on suuri haaste

Tutkittavien rekrytointi on merkittävä haaste kliinisten lääketutkimusten toteuttamisessa. Vain noin joka kolmanteen tutkimukseen löydetään soveltuvia potilaita suunnitellussa aikataulussa.

– Rekrytointi ei helpotu tulevaisuudessa, koska potilaiden hoidon muuttuminen yksilöllisempään suuntaan heijastuu myös kliinisiin tutkimuksiin. Tutkittaviksi voidaan esimerkiksi etsiä tietyn hyvin harvinaisen geenin tai laboratoriotuloksen omaavia henkilöitä. Tämän vuoksi potilastietojärjestelmillä on entistä tärkeämpi rooli soveltuvien potilaiden löytämisessä, Laaksonen kertoo.

Lue myös

Kun hän teki tutkimustaan, oli Tyksissä kokeiltavana sovellus, jolla hän teki hakuja sairaalan datasta. Tiukentuneen tietosuojalainsäädännön vuoksi mitään tällaista sovellusta ei tällä hetkellä ole käytössä koko Suomessa.

– Sovellus haki koko sairaalan datasta ja näytti, kuinka paljon kriteerit täyttäviä potilaita sairaalassa olisi. Idea on, etteivät potilaat olleet tunnistettavissa, vaan sovellus näytti vain lukumäärän, Laaksonen kertoo.

Tutkija voisi käyttää tätä tietoa arvioidessaan soveltuvien tutkittavien määrää ennen tutkimuksen alkua.

– On tärkeää, että potilaiden terveystiedoista pidetään hyvää huolta. Näkisin kuitenkin, että tällaisilla sovelluksilla pystyttäisiin ratkaisemaan tietosuojaan liittyvä ongelma. Merkittävin asia, jota tarvittaisiin tutkimuksen toteutettavuuden tarkempaan arviointiin tällaisilla hakutyökaluilla, on lainsäädäntö.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030