Ajan­kohtai­sta 14/1998 vsk 53 s. 1682

Stakes kartoittaa lasten mielenterveyttä edistäviä projekteja

Suomi on mukana EU-projektissa Mental Health Promotion for Children up to 6 Years. Stakes kerää tietoja erilaisista jo totetutetuista tai yhä käynnissä olevista projekteista tai toimintamalleista, jotka edistävät 0-6-vuotiaiden lasten mielenterveyttä. Tällaisia voivat olla esim. lasten itsetunnon tukeminen päivähoidossa, vauvamyönteisyyden edistäminen tai perinneleikkikurssi. Yhteydenottoa toivotaan henkilöiltä, jotka ovat olleet mukana näitä päämääriä edistävissä hankkeissa. Tiedot kootaan kansalliseksi tiedostoksi hyödyttämään muitakin kentällä toimivia. Jatkossa joitakin suomalaisia malleja tarjotaan Eurooppaan niiden tunnetuksi tekemiseksi.

Tarkempia tietoja antaa projektikoordinaattori Anna Suutarla Stakesista, puh. 09-3967 2185, tai sähköposti: anna.suutarla@stakes.fi.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030