1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. STM ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käyttöön julkisilla paikoilla
Ajan­kohtai­sta

STM ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käyttöön julkisilla paikoilla

Laajamittainen itsetehtyjen kankaisten suojaimien tai maskien käyttö julkisilla paikoilla voi pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

STM ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käyttöön julkisilla paikoilla Kuva 1 / 1 Kuva: Vasiliy Koval

STM ja THL eivät anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa.

Asiantuntijalausunnot eriävät kankaisten maskien hyödyistä ja haitoista sekä niiden oikeasta ja vääränlaisesta käytöstä. Nämä ovat herättäneet monissa ihmisissä viime päivinä epätietoisuutta ja sekaannusta.

Kankainen kasvomaski voi lisätä tartuntariskiä

Terveydenhuollossa tarvittavien, kriteerit täyttävien hengityssuojainten valmistus, myynti ja maahantuonti ovat tarkoin säädeltyjä.

Ministeriön ja THL:n mukaan laajamittainen itse tehtyjen kankaisten suojaimien tai maskien käyttö julkisilla paikoilla voi pahimmillaan johtaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

Itsetehdyssä maskissa vääränlainen kangasmateriaali voi heikentää keuhkojen terveyttä, kun esimerkiksi mikrokuituja, pölyä tai kangashiukkasia joutuu hengitysteihin.

Väärä kangasvalinta voi lisätä hengitysvastusta, jolloin hiilidioksidipitoisuus voi lisääntyä haitallisiin mittoihin. Myös riski sydäntapahtumiin tai astmakohtauksiin voi kasvaa.

Olennaista on muistaa, että kasvomaski ei suojaa maskin käyttäjää koronavirukselta. Maskin käyttö voi sen sijaan suojata muita, koska se voi vähentää yskimisen ja aivastelun aiheuttamaa pisaroiden leviämistä.

Hoitohenkilöstön, esimerkiksi hoivan ja kotihoidon työntekijöiden, kangasmaskien käyttö on kuitenkin olennaisen tärkeää hoidettavien suojaamiseksi. Henkilökunta saa koulutusta ja ohjeistusta niiden oikeaan käyttöön. Työnantaja on vastuussa henkilökunnan opastamisesta ja sopivien maskien hankinnasta.

WHO:n ja ECDC:n ohjeet pohjana

STM ja THL muistuttavat, että Suomessa on koko koronavirustilanteen ajan pidetty tärkeänä käyttää vaikuttavia, tieteelliseen ja pitkäaikaiseen näyttöön perustuvia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Terveysviranomaiset seuraavat tilannetta tarkkaan ja jos uutta tutkimusnäyttöä tai tietoa tulee, voivat luonnollisesti myös suositukset muuttua.

Lue myös

Tällä hetkellä Suomen toiminta perustuu johdonmukaisesti Maailman terveysjärjestön WHO:n sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n linjauksiin ja suosituksiin.

WHO:n ja ECDC:n ohjeet pohjautuvat siihen, että oireettomilla ihmisillä ei ole tarvetta maskin tai suojuksen käyttöön julkisilla paikoilla. Tieteellistä näyttöä näiden vaikuttavuudesta on erittäin vähän.

WHO ja ECDC pitävät tärkeänä, että varsinaiset lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut hengityssuojaimet varataan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

WHO ja ECDC eivät suosittele tai ota erikseen kantaa itse tehtyihin kangasmaskeihin. Ne kuitenkin toteavat, että kankaisia maskeja voi halutessaan käyttää, ja listaavat mahdolliset hyödyt ja haitat näiden käytössä.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.