Ajan­kohtai­sta

Suola lisää todistetusti sydän- ja verisuonisairauksia

Runsas suolan käyttö lisää merkittävästi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/suola-terencekeller-Pixmac000000267373.jpg

Runsas suolan käyttö lisää merkittävästi sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, todetaan BMJ:ssä julkaistussa tutkimuksessa. Siinä selvitettiin suolan käyttöä sekä sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyyttä tarkastelemalla 13:a prospektiivista tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 1966–2008.

Tutkimukset oli tehty Yhdysvalloissa, Suomessa, Japanissa, Hollannissa, Skotlannissa ja Taiwanissa. Niihin oli osallistunut yli 177 000 ihmistä, joita oli seurattu 3,5–19 vuoden ajan. Seuranta-aikoina tutkituilla ilmeni lähes 11 000 vaskulaarista tapahtumaa.

Useimmissa länsimaissa ihmiset käyttävät suolaa keskimäärin lähes 10 grammaa päivässä, kun WHO:n suositus on 5 grammaa. Monissa Itä-Euroopan ja Aasian maissa suolaa käytetään vieläkin enemmän.

Tutkimuksessa todettiin, että suolan käytön vähentäminen 5 grammalla päivässä pienentäisi sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriskiä 17 %. Aivohalvausriski pienenisi 23 %.

Kun sydän- ja verisuonisairauksiin kuolee WHO:n arvion mukaan maailmassa vuosittain 17,5 miljoonaa ihmistä, joista 5,5 miljoonaa aivohalvaukseen, suolan käytön vähentämisellä voitaisiin estää lähes 3 miljoonaa vaskulaarista tapahtumaa vuodessa.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat maailmanlaajuisesti merkittävin kuoleman tai vammautumisen syy yli 60 vuotta täyttäneillä. 15–59-vuotiaiden ikäryhmässä kyseiset sairaudet ovat kakkostilalla. WHO:n mukaan 62 % aivohalvauksista ja 49 % sepelvaltimotautitapauksista johtuu korkeasta verenpaineesta.

Sirpa Kulonen
Kuva: Terence Keller / Pixmac

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030