Ajan­kohtai­sta 34/1995 vsk 50 s. 3722

Suomalaistutkimus selvittää dementian syytä

Tuoreessa New England Journal of Medicine -lehdessä (9.11.1995) työryhmä Tuomo Polvikoski, Raimo Sulkava, Matti Haltia, Katariina Kainulainen, Alpo Vuorio, Auli Verkkoniemi, Leena Niinistö, Pirjo Halonen ja Kimmo Kontula ovat selvittäneet lipoproteiinien ja dementian välisiä yhteyksiä.

Apolipoproteiini E esiintyy verenkierrossa kolmessa muodossa, ja kunkin muodon synteesiä säätelevät eri alleelit. Entuudestaan tiedetään, että alleeli e4 on tavallisempi Alzheimer-potilailla kuin muilla. Asiaan sopii, että juuri tämän alleelin tuottamaa apolipoproteiinimuotoa todetaan Alzheimer-potilaiden aivojen plakeista.

Lue myös

Vantaan Katariinan geriatrisessa sairaalassa kuoli vajaan kolmen vuoden aikana 271 yli 85-vuotiasta vanhusta, jotka oli testattu dementian suhteen. Heistä 92:lle tehtiin ruumiinavaus, ja apolipoproteiini E:n esiintyminen aivojen plakeissa voitiin suhteuttaa e-alleeliin ja dementiaan. Ilmeni, että e4-alleeli oli merkitsevästi tavallisempi Alzheimer-potilailla kuin ei-dementoituneilla vanhuksilla. Myös aivoissa oli tähän sopien apolipoproteiinikertymää ja sen rakentamaa beeta-amyloidiproteiinia, joka poikkevana aivojen rakenneaineena on syy-yhteydessä Alzheimerin tautiin.

Lehden pääkirjoituksessa kiitetään tutkimusta etenkin siitä, että se on väestöpohjainen ja vahvistaa kohdistetuista tutkimusta saatua arviota apolipoproteiinien ja dementian suhteista. Alzheimerin ja muiden demenitiamuotojen geneettinen pohja alkaa avautua. Edessä häämöttää vihdoin mahdollisuus hoitaa Alzheimerin tautia syynmukaisesti.

Kirjoittajat

Robert Paul

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030