Lehti 31: Ajan­kohtai­sta 31/1996 vsk 51 s. 3288

Suomessa lapset altistuvat tupakansavulle vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa

Pohjoismaiden syöpäunionin NCU:n tutkimus lasten altistumisesta tupakansavulle ja asenteista tupakointia kohtaan tuotti suomalaislasten kannalta erityisen myönteisiä tuloksia. Tutkimukseen osallistuneiden kotitalouksien lapsista altistuu tupakansavulle Suomessa vain 7,7 %, kun Tanskassa osuus on yli 48 % ja Islannissa 46 %. Kyselylomake lähetettiin 5 500 kotitalouteen, joista tupakoitsijoita oli lähes 30 %:ssa.

Myös asenteet tupakointia kohtaan olivat Suomessa tiukemmat kuin muissa Pohjoismaissa. Tupakoimattomista suomalaisvastaajista 97 % ja tupakoivistakin 96 % katsoi, että lapsilla on oikeus elää savuttomassa ym-päristössä kotonaan. Vähiten kannatusta tämä väittämä sai Tanskassa; tosin sielläkin tupakoimattomista vastaajista 89 % ja tupakoivista 72 % yhtyi tähän näkemykseen. Tupakoinnin lasten elinympäristössä kieltävä laki sai Suomessa selvästi eniten kannatusta: tupakoimattomista suomalaisvastaajista 80 % ja tupakoivista 70 % kannatti tällaista lakia, muissa Pohjoismaissa tupakoimattomista vastaajista 61-74 %, tupakoivista 34-59 %. Aikuisen oikeutta tupakoida kotonaan missä tahansa kannatti suomalaisista tupakoitsijoistakin vain 12 %, kun esimerkiksi tanskalaisista vastaava osuus oli 50 %.

Smokefree Europe -konferenssissa lokakuun alussa julkaistut tulokset ovat osa Pohjoismaiden syöpäyhdistysten käynnistämää tutkimusprojektia, jossa on kerätty tietoa lasten erilaisista elinympäristöistä äideiltä, lastentarhojen henkilökunnalta ja yksityisiltä lastenhoitajilta. Tutkimuksen tuoman tiedon pohjalta pyritään ke-hittämään keinoja passiivisen tupakoinnin ehkäisemiseksi ja naisten tupakoinnin vähentämiseksi.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030