Lehti 30: Ajan­kohtai­sta 30/1994 vsk 49 s. 3065

Suomi lasten munuaissiirtojen huippumaa

HYKSin Lastenklinikalla oli syyskuun loppuun mennessä tehty yhteensä 100 elimensiirtoa lapsille. 48 lasta on saanut uuden munuaisen, 33 maksan ja 12 sydämen. Hoitotulokset ovat korkeata kansainvälistä tasoa: uuden maksan saaneista 76 % ja sydämen saaneista 83 % on elossa.

Suomessa tehdään elimensiirtoja aivan pienille lapsille enemmän kuin muualla maailmassa. Meillä esiintyy runsaaasti perinnöllistä synnynnäistä valkuaisvirtsaisuutta, joka ilman transplantaatiota johtaa muutamassa vuodessa lapsen kuolemaan. Lastenklinikassa on tutkittu taudin perussyytä ja kehitetty sille hoito, joka on nykyisin kansainvälisessä käytössä.

Alle 5-vuotiaiden munuaisensiirron kokeneiden lasten ennuste on kansainvälisesti selvästi huonompi kuin vanhempien lasten, mutta Suomessa tällaista eroa ei ole. Ainoastaan yksi uuden munuaisen saaneista on menehtynyt ja noin 80 %:lla on hyvin toimiva siirrännäinen 5 vuoden kuluttua leikkauksesta. Munuaispuhdistuma 3 vuotta siirrosta on suomalaisilla lapsilla keskimäärin 30 % parempi kuin mitä muualta raportoidaan.

Lue myös

Transplantaatiotoiminta alkoi Lastenklinikassa vuonna 1987, jolloin siellä tehtiin ensimmäinen munuaisensiirto ja maksansiirto. Vuonna 1991 suoritettiin ensimmäinen lapsen sydämensiirto. Munuaisen- ja maksansiirrot tapahtuvat yhteistyössä HYKSin IV Kirurgian klinikan ja sydämensiirrot III Kirurgian klinikan kanssa.

Vaikka elimensiirtojen hoitovastuu ja seuranta on keskitetty HYKS:aan, pyritään myös muihin yliopistollisiin keskussairaaloihin kouluttamaan lasten munuaistauteihin ja elimensiirtoihin perehtyneitä lastenlääkäreitä. Tarkoitus on näin toteuttaa mahdollisimman suuri osa potilaiden hoidosta ennen ja jälkeen leikkauksen lähellä kotia. (Marit Henriksson)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030