Ajan­kohtai­sta 29/1994 vsk 49 s. 2944

Syksyn tulo lisäsi lääkärityöttömyyttä

Työttömien lääkäreiden määrä alkoi lomasijaisuuksien päättyessä taas kasvaa. Järjestöpäällikkö Juha Kiehelä Lääkäriliitosta arvioi työttömyyslukujen kasvavan syksyn myötä ennätyslukemiin. Elokuun lopussa työvoimatoimistoihin oli ilmoittautunut 617 lääkäriä eli 133 enemmän kuin heinäkuussa. Avoimien työpaikkojen luku 50 oli kuitenkin noin 20 suurempi kuin tämänvuotisissa kuukausitilastoissa keskimäärin.

Vaikein on nuorten vastavalmistuneiden työtilanne, mutta melko paljon työttöminä on myös alalla jo toimivia ja kokeneitakin lääkäreitä. Lähes viidesosa, 18 %, elokuun lopussa työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneista 617 lääkäristä kuului ikäryhmään 35-39-vuotiaat ja kolmasosa, 33 % oli 30-35-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita oli 30 %. Lääkärien keskimääräinen työttömyysaika oli työministeriön tilastojen mukaan elokuun lopussa vajaat viisi kuukautta (146 vuorokautta), eli noin puolet kaikkien ammattiryhmien vastaavasta keskiarvosta, 280 vuorokautta. Lääkärien koulutuksen mukaan jaotelluissa ryhmissä keskimääräiset työttömyysajat olivat: LL (n = 458) 106 vrk, erikoislääkärit (n = 28) 177 vrk, LKT (n = 32) 219 vrk ja LK (n = 99) 291 vrk. Viimeksi mainittuun ryhmään työvoimatoimistot sijoittavat myös ulkomaiset lääkärit, joilla ei ole laajaa lupaa lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa.

Lue myös

Työtilanteen kiristyminen näkyy myös Lääkärien työttömyyskassan korvausluvuissa. Syyskuun puoliväliin mennessä oli tänä vuonna maksettu työttömyyspäivärahaa 1 169 kassan jäsenelle, kun korvausta saaneiden luku koko vuoden 1993 aikana oli 1 321.

Työttömyyskassasta tammi-kesäkuun välillä korvausta saaneista 1 025 jäsenestä oli yli 200 korvauspäivää on noin sadalla, ja kahdella on tänä vuonna ylittynyt ansiosidonnaiseen oikeuttava enimmäisaika 500 päivää.

Lomautukset ovat Lääkärien työttömyyskassan mukaan vähentyneet alkuvuonna selvästi. Yli viikon lomautuksia oli kesäkuun loppuun mennessä vain 17 lääkärillä.

Kirjoittajat

(EP)


Kuvat
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030