Ajan­kohtai­sta 8/1995 vsk 50 s. 890

Syöpä-kuolleisuuden tulevasta kehityksestä pohjoismaiset ennusteet

Miesten kokonaissyöpäkuolleisuuden arvioidaan Suomessa vähenevän ja naisten syöpäkuolleisuuden hitaasti suurenevan lähivuosikymmeninä. Sekä miesten että naisten syöpäkuolemien kokonaismäärän ennustetaan kuitenkin kasvavan, koska väestönkasvun ja keskimääräisen eliniän pitenemisen myötä uusien syöpätapausten määrä ja sitä kautta myös syöpäkuolemien määrä suurenevat. Syöpäkuolleisuuden kehitystä tarkastellaan vasta valmistuneessa pohjoismaiden syöpärekisterien yhteistutkimuksessa. Se on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta käynnistettyä tutkimussarjaa, jossa aiemmin on selvitetty syövän ilmaantuvuuden kehitystä ja uusien syöpätapausten määrää vuoteen 2010 mennessä.

Miesten syöpäkuolleisuus oli vielä 20 vuotta sitten Suomessa pohjoismaiden suurin, mutta ensi vuosituhannella sen arvioidaan olevan toiseksi pienin. Eniten tähän vaikuttaa miesten keuhkosyövän väheneminen. Naisten syöpäkuolleisuus on Suomessa ollut jo pitkään pienempi kuin muissa pohjoismaissa lähinnä siksi, että rintasyöpää on meillä vähemmän. Tämän tilanteen ennustetaan pysyvän ennallaan.

Syöpäkuolemien tulevaan määrään vaikuttaa toisaalta syövän ilmaantuvuuden ja uusien syöpäpotilaiden määrän kehitys ja toisaalta syöpäpotilaiden elossaoloennusteen kehittyminen. Jos miesväestön määrä ja ikäjakauma pysyisivät muuttumattomina, syövän aiheuttamien kuolemantapausten määrä pienenisi 18 % vuoden 1985 tasosta vuoteen 2010 mennessä. Väestönkasvu ja eliniän piteneminen kuitenkin kääntävät tilanteen niin, että miesten syöpäkuolemien kokonaismäärä kasvaa 43 %. Naisten syöpäkuolemiin väestönkehityksen vaikutus on vähäisempi kuin miehillä, mutta toisaalta naisten syöpäkuolemien määrä kasvaisi ilman väestömuutoksiakin. Niinpä naisten syöpäkuolemien määrän kokonaiskasvuksi vuoteen 2010 mennessä arvioidaan myös 43 %, ja siitä noin kaksi kolmasosaa johtuu väestötekijöistä.

- Vanhoilla miehillä syöpävaara on suurempi kuin vanhoilla naisilla, ja vanhojen miesten määrä kasvaa enemmän kuin vanhojen naisten, toteaa professori Timo Hakulinen Suomen Syöpärekisteristä.

Lue myös

Määrällisesti merkittävin vaikutus on miesten eturauhassyövän ja naisten rintasyövän aiheuttamilla kuolemantapauksilla. Eturauhassyöpään kuoli vuoden 1985 vaiheilla vajaat 500 miestä vuosittain, mutta vuonna 2010 kuolemantapausten määrä arvioidaan yli kaksinkertaiseksi. Tästä kasvusta kaksi kolmannesta johtuu väestön vanhenemisesta. Rintasyöpäkuolemien määrä kaksinkertaistuu myös vastaavasti 700:sta 1 400:aan, ja tästä muutoksesta väestön vanhenemisen osuus on kolmannes. Rintasyövän ennusteet on tosin tehty ennen mammografiaseulontojen aloittamista, ja sikäli kuolleisuuslukujen odotetaan professori Timo Hakulisen mukaan todellisuudessa olevan pienempiä.

Myös elossa olevien syöpäpotilaiden ja syövästä parantuneiden määrä kasvaa. Vuonna 1990 Suomessa oli elossa 42 600 potilasta, joiden syövän toteamisesta ja hoidosta oli kulunut vähemmän kuin viisi vuotta. Vuonna 2000 näitä potilaita ennustetaan olevan 54 300 ja vuonna 2010 jo 64 300. Tämä lisää eriasteisten seurantapalvelujen tarvetta. (Marianne Jansson)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030