Ajan­kohtai­sta 6/1996 vsk 51 s. 574

Tartuntatautien vuosiraportti 1994 ilmestynyt

Edellisten vuosien tapaan tautitapaukset on raportissa taulukoitu ikäryhmittäin, lääneittäin ja sairaanhoitopiireittäin. Kunkin taudin tapausmäärät on ilmoitettu vuodesta 1989 alkaen.

"Tartuntataudit Suomessa vuonna 1994" -julkaisu on postitettu helmikuun alussa automaattisesti lääninlääkäreille, terveydenhuollon tarkastajille, tartuntataudeista vastaaville lääkäreille, infektiolääkäreille, tartuntatautirekistereistä vastaaville lääkäreille, mikrobiologian laboratorioiden ylilääkäreille, sairaanhoitopiirien johtaville lääkäreille, hygieniahoitajille, tartuntatautirekisterien teknisille ylläpitäjille, tartuntatautiyhdyshenkilöille, elintarvikelaboratorioille ja terveydenhuollon oppilaitoksiin.

Julkaisua voi tilata Kansanterveyslaitoksen Infektioepidemiologian osastolta, Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki (sähköpostitse INFE@ktl.fi).

Lue myös

Vuonna 1994 lääkärien ilmoitettavien tautien joukosta poistettiin täipilkkukuume, hepatiitti ei-A, ei-B, papukaijatauti, hinkuyskä ja jänisrutto. Ilmoitettavien tautien joukkoon lisättiin ekinokokkoosi, granuloma inguinale, listerioosi, malaria ja ulcus molle. Koska näiden tautien ilmoitusvelvollisuus oli voimassa vain osan vuotta, tauteja ei ole sisällytetty raporttiin. (Kansanterveys-lehti 2/96)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030