Ajan­kohtai­sta 4/1996 vsk 51 s. 314

Täydennyskoulutusprojekti evaluointivaiheessa

Uudenlaiset täydennyskoulutusohjelmat ovat saaneet osallistujilta myönteistä palautetta, ja mukana olleet lastenlääkärit ovat myös kiinnostuneita jatkamaan. Alustavia kokemuksia Duodecim-seuran ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen jatkuvan täydennyskoulutuksen kehittämisprojektista esiteltiin Lääketiede 95 -tapahtumassa.

Projektissa selvitettiin lastenlääkärien nykyistä osallistumista täydennyskoulutukseen yhdistyksen kaikille jäsenille osoitetulla kyselyllä. Sadalle viimeksi erikoistuneelle tarjottiin tilaisuutta kokeilla puolen vuoden ajan yhtä tai useampaa kolmesta uudenlaisesta täydennyskoulutusohjelmasta. Kaksi niistä oli etäopiskelua ja sisälsi toinen tietojen, toinen ongelmanratkaisutaitojen testaamista ja kartuttamista. Kolmannessa kokeiltiin täydennyskoulutukseen osallistumisen rekisteröintiä.

Kiinnostus täydennyskoulutukseen näyttää toistaiseksi vähäiseltä, apulaisprofessori Martti Siimes kertoi alustavia tietoja esitellessään. Kyselyn mukaan alan kirjallisuutta seurataan vähän. Täydennyskoulutuskokeiluun ilmoittautui vain puolet siihen valituista erikoislääkäreistä, ja heistä edelleen vain puolet palautti lomakkeet. Osallistumista tosin karsi se, että ohjelmat aloitettiin alkukesästä.

Kalle Hoppu, joka Duodecim-seuran koulutusvaliokunnan puheenjohtajana on koko tarmollaan paneutunut jatkuvan täydennyskoulutuksen kehittämiseen, kertoi kokeilua jatkettavan palautteen ja kokemusten mukaan kehitellen. Vastaavia ohjelmia tulee myös muille erikoisaloille. Seuraava kokeilu mahdollisesti järjestetään jollain toimenpidealalla.

Keskustelussa painotettiin, että erikoisalojen täydennyskoulutusohjelmat on suunniteltava alakohtaisesti, ei yhteistä muottia käyttäen.

Lue myös

Projektin lähtökohta erikoisalan ja valtakunnallisen järjestön yhteistyö sai luentotilaisuudessa tukea. Vastuu täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä kuuluu erikoisaloille itselleen. Koordinoivaksi yhteistyökumppaniksi tarvitaan valtakunnallinen lääkärijärjestö. Uusia pelisääntöjä on myös kehitettävä. "Enää ei riitä, että joku opettaa, pitää myös oppia."

Projektin suunnittelijalla Elisabeth Toivosella on myös hyvää kerrottavaa hankkeen sujumisesta. Aikataulussa ja budjetissa on pysytty. Tulokset valmistuvat ja esitellään helmikuun alussa. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030