Ajan­kohtai­sta 8/1995 vsk 50 s. 890

Teiniraskaudet huolena Yhdysvalloissa

Teini-ikäisten tyttöjen synnytysten määrä on Yhdysvalloissa vähentynyt 1950-luvulta noin kolmanneksen, laillisen abortin saamisen helpotuttua. Nyt ne ovat kuitenkin jälleen lisääntymään päin. 1950-luvulla vain 27 %:lla amerikkalaisnuorista oli seksikokemuksia, mutta nykyään osuus on 60 %. Teinitytöistä 12 % tulee raskaaksi, mikä tarkoittaa miljoonaa teiniraskautta vuosittain ja näistä raskauksista syntyy 500 000 lasta. Center for Health Statisticsin tilastot kertovat myös, että nykyään teiniäitien lapsista 81 % syntyy avioliiton ulkopuolella, kun tilanne 1960-luvun alussa oli päinvastainen.

Yhdysvaltain tuore republikaanivetoinen kongressi mietiskelee parhaillaan keinoja teiniraskauksien vähentämiseksi. Yksi esillä olevista ehdotuksista tuntuu vähintäänkin erikoislaatuiselta: vähennetään nuorille äideille annettavaa tukea. Tämän sitten toivotaan vähentävän raskaaksi hankkiutumista. Toki valistukseen ja koulutukseenkin luottavia löytyy myös Yhdysvaltain poliitikoista.

Teiniraskauksien mukanaan tuomia sosioekonomisia ongelmia tuskin kukaan kiistää, mutta keinojen löytyminen asian korjaamiseksi ei näytä helpolta. Teiniraskausluvut ovat ilman muuta suuria, mutta liioitteluunkin on keskustelussa syyllistytty: tukien leikkaamista puolustaessan edustajainhuoneen puhemies puhui 12-vuotiaista äideistä antaen ymmärtää, että raskaudet ovat yleinen ongelma jo tässä ikäryhmässä, vaikka vain alle 0,1 promille synnyttäjistä on näin nuoria.

Lue myös

Kirjoittajat

Markku Heikinheimo

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030