Ajan­kohtai­sta

Tekoäly avuksi dementiariskin arviointiin

EU-hankkeen päämäärä on löytää uusien menetelmien avulla ajoissa ne potilaat, joiden dementian puhkeamista voidaan viivyttää tai jopa ehkäistä.

Hertta Vierula
Kuvituskuva 1
Kansallinen neurokeskus

Aalto-yliopisto ja HUS ovat mukana maaliskuussa 2021 käynnistyvässä AI-Mind-hankkeessa, jossa kehitetään digitaalisia työkaluja aivojen hermoverkkoyhteyksien tunnistamiseen ja dementiariskin arviointiin.

AI-Mind on viisivuotinen Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu tutkimus- ja innovointihanke, jonka budjetti on 14 miljoonaa euroa.

Hankkeen tavoitteena on muuttaa kliinisiä käytäntöjä niin, että lievästä kognitiivisesta heikentymisestä kärsivien joukosta löydettäisiin jo varhaisessa vaiheessa ne, joilla on merkittävästi suurentunut riski edetä merkittävään muistisairauteen seuraavien vuosien aikana.

Nyt diagnoosi viivästyy

Lievästä kognitiivisesta heikentymisestä kärsivien ihmisten kohdalla dementiariski on lähes 30 prosenttia suurempi kuin niillä, joiden kognitiivinen toimintataso on normaali.

Nykyiset potilastutkimukset ovat kuitenkin tehottomia dementiariskin arvioimisessa, ja diagnoosin saaminen voi kestää jopa useita vuosia. Monet potilaat saavat diagnoosinsa vasta, kun muistisairaus on jo edennyt. Siksi nykyiset hoitovaihtoehdot keskittyvät myöhäisen vaiheen oireiden hallintaan ennaltaehkäisevien toimenpiteiden sijasta.

Lue myös

AI-Mind-hankkeessa yhdistetään nykyiseen kliiniseen potilasdiagnostiikkaan yksinkertaisia aivosähkökäyrämittauksia ja tekoälymenetelmiä. Näin löydetään nopeammin ja helpommin ne potilaat, jotka vaativat tehostettua seurantaa ja tukea taudin etenemiseen vaikuttavien riskitekijöiden hallitsemiseksi.

Muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa muun muassa ruokavaliolla, liikunnalla, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden tehokkaalla hoidolla ja kognitiivisella kuntoutuksella – jos se havaitaan riittävän ajoissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030