Ajan­kohtai­sta 33/1995 vsk 50 s. 3596

TEO:lle lisää sananvaltaa kriminaalipotilaan hoitopaikan valinnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa antaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, TEO:lle, enemmän valtaa päättää kriminaalipotilaiden hoitopaikoista. Rikoksen tehneitä mutta syyntakeettomina tuomitsematta jätettyjä eli ns. kriminaalipotilaita hoidetaan nykyään yhä useammin kunnallisissa sairaaloissa, joissa ei kuitenkaan aina ole riittäviä edellytyksiä näiden potilaiden hoitoon.

Aikaisemmin kriminaalipotilaat hoidettiin lähes aina valtion mielisairaaloissa, eli Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan sairaalassa. Ns. Mini-Valtava-uudistuksessa vuonna 1989 kriminaalipotilaan hoito tuli hänen kotikuntansa maksettavaksi, ja hoitopaikasta päättää nyt kotikunnan sairaanhoitopiiri. TEO:lla ei nykyisen mielenterveyslain mukaan ole yksiselitteisesti määräysvaltaa kriminaalipotilaan hoitopaikan suhteen, vaikka sen tehtävänä onkin ohjata potilaat hoitoon.

Kolmen viime vuoden aikana hoitoon tulleista kriminaalipotilaista keskimäärin 40 % on sijoitettu aluksi muualle kuin valtion mielisairaalaan. Osa heistä on kuitenkin jouduttu siirtämään näihin sairaaloihin.

Ministeriössä hoidon hajautumista ei pidetä hyvänä potilaan hoidon eikä yhteiskunnan turvallisuuden ja talouden kannalta. Tilanteen korjaamiseksi etsitään ratkaisua, jolla parannettaisiin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisuuksia määrätä sairaala, jossa kriminaalipotilaan hoito aloitetaan: vaativin vaihe hoidossa on juuri sen alku. Toisaalta TEO:lle halutaan mahdollisuus tarvittaessa määrätä potilassiirroista tarkoituksenmukaisen hoidonporrastuksen varmistamiseksi. TEO:sta ei ole kuitenkaan tarkoitus tehdä kaikkien potilassiirtojen ratkaisijaa.

Lue myös

Kuntien sananvallan turvaamiseksi niiden osallistumista TEO:n oikeuspsykiatrisen lautakunnan ja valtion mielisairaaloiden hallintoon lisättäisiin samassa yhteydessä. Muutokset pyritään saamaan voimaan vuoden 1997 alusta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltiin aiemmin valtion mielisairaaloiden siirtämistä osaksi kunnallista terveydenhuoltojärjestelmää: Vanha Vaasa olisi tullut Vaasan sairaanhoitopiiriin ja Niuvanniemen sairaala Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin. Hanke pantiin jäihin, kun Vaasan sairaanhoitopiirin alueella paikallinen vastustus tuotti tulokseksi 126 kansanedustajan allekirjoittaman talousarvioaloitteen, jossa vastustettiin valtion mielisairaaloiden kunnallistamista. Sitä pidettiin hoidon hajauttamisena. (SS)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030