Lehti 22-23: Ajan­kohtai­sta 22-23/1994 vsk 49 s. 2201

Teratologinen tietopalvelu

Väestöliitto on aloittanut elokuun alussa Teratologisen tietopalvelun. Kyseessä on maksuton puhelinpalvelu, joka antaa tietoja teratogeeneistä. Teratogeeneillä tarkoitetaan sellaisia ulkoisia tekijöitä, jotka voivat raskausaikana aiheuttaa sikiölle epämuodostumia tai muita kehityspoikkeavuuksia, tai jotka voivat vaikuttaa hedelmällisyyteen. Teratogeenejä voivat olla erilaiset kemialliset ja fysikaaliset tekijät, äidin lääkkeet ja sairaudet, infektiot, rokotukset ja säteily sekä erilaiset työaltisteet. Tunnetuin teratogeeni lienee talidomidi.

Tietopalveluun voivat ottaa yhteyttä raskautta suunnittelevat tai lasta jo odottavat vanhemmat, lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö, apteekit, viranomaiset ja muut teratogeeneistä lisätietoa tarvitsevat.

Tietopalvelu ei puutu lapsen, äidin tai raskauden hoitoon tai perheen neuvontaan. Palvelu antaa vain tietoa jonkin ulkoisen tekijän mahdollisista teratologisista vaikutuksista.

Kyselyt työaltisteiden mahdollisista vaikutuksista sikiöön tai raskauteen kohdistuvista haittavaikutuksista keskitetään edelleen Työterveyslaitokselle. Työterveyshenkilöstö tai työntekijä itse voivat ottaa suoraan yhteyttä, kun äidin epäillään altistuneen tai altistuvan työpaikallaan jollekin sikiölle haitalliselle tekijälle, tai kun mietitään tarvetta erityisäitiyslomaan.

Väestöliiton Teratologinen tietopalvelu, puh. (90) 641 716 (arkisin klo 9-11), osoite: Kalevankatu 16 A, 00100 HKI. Työterveyslaitos, puh. (90) 474 7268, osoite: tri Helena Taskinen, Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 HKI

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030