Ajan­kohtai­sta 29/1994 vsk 49 s. 2944

Terfenadiini pois käsikaupasta

Pari vuotta sitten käsikauppaan siirretyt terfenadiinia sisältävät antihistamiinivalmisteet (Teldanex, Terfex) palautetaan reseptilääkkeiksi. Lääkelaitoksen syyskuun alussa tekemä päätös myyntilupaehtojen muutoksesta perustuu haittavaikutusseurannan tuloksiin.

Terfenadiini saattaa aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä eräiden sienilääkkeiden ja makrolidiantibioottien kanssa. Tiedossa on yhteisvaikutuksia sienilääkkeistä ainakin ketokonatsolin ja itrakonatsolin kanssa ja antibiooteista erytromysiinin ja siprofloksasiinin kanssa. Nämä lääkkeet estävät terfenadiinin hajoamista maksassa, ja tällöin terfenadiinin pitoisuudet elimistössä voivat kohota haitallisen suuriksi. Yksinään ohjeiden mukaan käytettynä terfenadiini on turvallinen antihistamiini.

Terfenadiini vapautettiin käsikauppaan Suomessa vuonna 1991; esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa se on ollut koko ajan reseptilääke.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030