Ajan­kohtai­sta 31/1994 vsk 49 s. 3186

Terveet elintavat kiinnostava aihe

Kansanterveyslaitoksen tuloksia aikuisten terveyskäyttäytymisen suotuisasta kehityksestä julkistettiin näkyvästi tiedotusvälineissä. Sehän on luonnollista. Terveyteen ja lääketieteeseen liittyvät aiheet ovat tunnetusti lukijoiden ja katselijoiden suosiossa.

Entistä useammat ovat siis tumpanneet lopullisesti tupakan ja vähentäneet ruokavaliostaan maitorasvoja. Aterioita on kevennetty myös kasviksilla, ja liikuntaa harrastetaan paljon. FINMONICA-projektissa, jonka tuloksia selostettiin Lääkärilehdessä viime vuoden lopulla, suotuisan kehityksen on todettu myös pienentäneen sydän- ja verisuonitautien riskiä sekä sepelvaltimotautikuolleisuutta.

Terveyskäyttäytymisen seurannan tuloksia esitellessään professori Pekka Puska sanoi olennaista olevan säilyykö myönteinen kehitys. Sekä väestö- että yksilötasolla riskejä ja riskikäyttäytymistä on edelleen paljon.

Terveempää tulevaisuutta voidaan odottaa. Kyselytulosten mukaan ruokatottumuksia pyritään edelleen muuttamaan suositeltuun suuntaan. Runsaasti yli puolet tupakoijista halusi eroon tavastaan ja lähes joka neljäs oli yrittänyt sitä kyselyä edeltäneen puolen vuoden aikana. Noin kolmasosaa terveydenhuoltohenkilöstö oli kehottanut lopettamaan tupakoinnin.

Lue myös

Lääkäreiltä ei puutu ainakaan tilaisuutta tukea muutospyrkimyksiä neuvoin ja suosituksin. Haastateltavista 80 % oli käynyt kyselyä edeltäneen vuoden aikana vähintään kerran lääkärin vastaanotolla. Lääkäripalvelua käyttäneiden osuus on pysynyt koko seuranta-ajan samalla tasolla.

Vuodesta 1978 ylläpidettyä terveyskäyttäytymisen seurantaa hoitaa nyt Kansanterveyslaitokseen tänä vuonna perustettu terveyskasvatustutkimuksen yksikkö. Kysely lähetetään vuosittain viidelle tuhannelle 15-64-vuotiaalle suomalaiselle. Vastauksia tuli tänä vuonna noin 3 500. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030