1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Terveydenhuollon menot kasvoivat
Ajan­kohtai­sta

Terveydenhuollon menot kasvoivat

Kasvu oli maltillista. Vuonna 2017 Suomen terveydenhuollonmenot olivat 20,6 miljardia euroa.

Terveydenhuollon menot kasvoivat Kuva 1 / 1

Suomen terveydenhuollonmenot kasvoivat 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asukasta kohden menot olivat 3 742 euroa.

Menoista noin puolet kohdistui erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Loput menoista muodostui ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoidosta ja kotihoidosta, lääkkeistä ja muista lääkinnällisistä kulutustavaroista sekä muusta terveydenhuollosta.

Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoidon menot jatkoivat laskuaan, mutta ympärivuorokautisen hoivan sisältävien asumispalvelujen menot kasvoivat. Myös lääkemenot kasvoivat verrattuna vuoteen 2016.

Lue myös

Terveydenhuollon suhde bruttokansantuotteeseen oli 9,2 prosenttia vuonna 2017. Tämä oli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Suomen terveydenhuollonmenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 0,4 prosenttiyksikköä OECD-maiden keskitasoa korkeampi.

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.