Ajan­kohtai­sta

Terveydenhuollon menot kasvoivat

Kasvu oli maltillista. Vuonna 2017 Suomen terveydenhuollonmenot olivat 20,6 miljardia euroa.

Tuomas Keränen
Kuvituskuva 1

Suomen terveydenhuollonmenot kasvoivat 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asukasta kohden menot olivat 3 742 euroa.

Menoista noin puolet kohdistui erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Loput menoista muodostui ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoidosta ja kotihoidosta, lääkkeistä ja muista lääkinnällisistä kulutustavaroista sekä muusta terveydenhuollosta.

Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoidon menot jatkoivat laskuaan, mutta ympärivuorokautisen hoivan sisältävien asumispalvelujen menot kasvoivat. Myös lääkemenot kasvoivat verrattuna vuoteen 2016.

Lue myös

Terveydenhuollon suhde bruttokansantuotteeseen oli 9,2 prosenttia vuonna 2017. Tämä oli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Suomen terveydenhuollonmenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 0,4 prosenttiyksikköä OECD-maiden keskitasoa korkeampi.

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoittajat

Tuomas Keränen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030