Ajan­kohtai­sta

Terveydenhuollon palveluita esitetään jatkossa apteekkeihin

Apteekkeja saisi lisäksi perustaa helpommin sairaaloiden yhteyteen.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Hallitus esittää muutoksia lääkelakiin. Muutokset koskisivat apteekkitoimintaa. Tavoitteena on lisätä apteekkien määrää, edistää itsehoitolääkkeiden hintakilpailua sekä parantaa lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Apteekin palvelupisteessä voitaisiin jatkossa harjoittaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää palvelutoimintaa. Vankiterveydenhuollon lääkekeskuksessa voisi olla koneellista annosjakelua.

Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta on tarkoitus laajentaa. Apteekkeja ja sivuapteekkeja voisi jatkossa perustaa nykyistä helpommin myös sairaaloiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden yhteyteen. Tavoitteena on varmistaa kotiutuvien potilaiden lääkehuollon katkeamattomuus.

Lue myös

Lakiluonnoksessa esitetään enimmäis- ja vähimmäishinnan asettamista itsehoitolääkkeille, mikä mahdollistaisi apteekkien välisen hintakilpailun. Sen myötä potilaat voisivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin.

Lääkelakiin lisättäisiin säädös apteekkien noutolokerikoista. Lisäksi sosiaalihuollon palveluasumisyksiköillä olisi oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asukkaiden ennakoimattomia tai äkillisiä lääkitystarpeita varten.

Uusi laki tulisi voimaan syksyllä.

Kirjoittajat

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030