Lehti 28: Ajan­kohtai­sta 28/1998 vsk 53 s. 3119

Terveydenhuoltoon uusia maksuja

Valtion talousarvioesitys antaa kunnille mahdollisuuden korottaa eräitä sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja. Budjettiesityksen mukaan päiväkirurgiamaksu voisi olla enintään 250 markkaa, kun nykyään potilaalta voidaan periä vain sadan markan poliklinikkamaksu.

Kuntien taloudellisen tilanteen kohentamiseksi budjettiriihessä sovittiin myös, että laitoshoidosta saa periä maksun myös lähtöpäivältä, toisin kuin tähän asti. Uutta olisi myös mahdollisuus laskuttaa yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista. Näistä maksuista päätetään tarkemmin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksella.

Lue myös

Erikoissairaanhoitolakiin on tulossa muutos, jonka jälkeen kunta voi itse sopia sairaanhoitopiirin kanssa, mihin piiriin kuuluu.

Interferoni ja dornaasi alfa korvataan ensi vuoden alusta sairausvakuutuksesta. Tähän asti nämä lääkkeet on annettu potilaalle maksutta julkisesta terveydenhuollosta, ja kustannukset on hyvitetty kunnille valtionosuuksissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030