Ajan­kohtai­sta 14/1994 vsk 49 s. 1528

Terveydensuojelulaki pelkistää lupajärjestelmiä

Lupajärjestelmät yksinkertaistuvat, kun terveydensuojelua koskeva laki tulee voimaan. Uusi laki korvaa jo osittain vanhentuneen terveydenhoitolain ja poistaa samalla terveydenhoitolain ja ympäristölainsäädännön päällekkäisyydet. Lakiesitys on jo annettu eduskunnalle.

Terveydensuojelulaki pyrkii edistämään ihmisten yleistä terveyttä elinympäristöön vaikuttamalla. Kyseessä on puitelaki, jossa määritellään mm. terveydensuojelun tavoitteet sekä se, milloin viranomaisilla on oikeus puuttua terveyden kannalta haitalliseen toimintaan.

Nykyisessä terveydenhoitolaissa on paljon yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka ovat suunnanneet valvontaa terveyden kannalta toissijaisiin kohteisiin. Esimerkiksi luettelot elintarvikekioskeissa myytävistä tuotteista eivät useinkaan perustu elintarvikehygieenisiin syihin; niillä on pyritty säätelemään erilaisten kauppojen keskinäistä asemaa.

Lue myös

Terveydensuojelulaki muuttaa lupajärjestelmiä niin, että useissa tapauksissa, joissa nykyään tarvitaan useita lupia, riittää yksi lupa. Joissakin tapauksissa luvan korvaa jatkossa viranomaisille annettava ilmoitus; tämä koskee mm. vesilaitosten ja elintarvikehuoneistojen perustamista. Laitosten, joiden toiminta saattaa vaarantaa ihmisten terveyttä, on edelleen hankittava toiminnalleen lupa ympäristöviranomaisilta. Terveydensuojelua koskevat normit, määräykset ja ohjeet antaa entiseen tapaan sosiaali- ja terveysministeriö.

Lakiuudistuksen on määrä lisätä viranomaisten mahdollisuuksia vaikuttaa aihepiiriä koskevaan päätöksentekoon. STM:stä arvioidaan, ettei lailla ei ole vaikutusta kuntien tai valtion talouteen tai organisaatioihin. (K-MP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030