Ajan­kohtai­sta 3/1995 vsk 50 s. 218

Terveyskeskukset päättävät itse perimistään työterveyshuoltomaksuista

Terveyskeskusten perimiä työterveyshuollon maksuja koskeva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen säännös muuttui tämän vuoden alusta. Asetukseen lisättiin myös maininta nuorison terveystodistuksen maksuttomuudesta.

Työterveyshuollon korvausjärjestelmän muututtua korvaukset maksetaan työnantajalle samansuuruisina, riippumatta siitä, järjestääkö tämä työntekijöidensä työterveyshuollon omana toimintanaan vai ostamalla terveyskeskuksesta tai yksityiseltä tuottajalta. Sen vuoksi terveyskeskuksen järjestämästä työterveyshuollosta perittäviä maksuja ei enää tarvitse säätää yksityiskohtaisesti asetuksella.

Terveyskeskus voi nyt päättää työnantajalta ja yrittäjältä perimiensä työterveyshuoltomaksujen suuruuden. Maksujen perusteena tulee käyttää hyvän työterveyshuollon tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Näitä ovat asiaa koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan mm. henkilökunnan palkkausmenot ja muut työterveyshuollon käyttökustannukset sekä työterveyshuollon järjestämiseksi välttämättömän laitteiston ja kaluston hankintamenot.

Nuorison terveystodistus, joka perustuu koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa kerättyyn aineistoon, on maksuton.

Lue myös

Todistus on tarkoitettu ammatilliseen koulutukseen hakua, ajokorttihakemusta, kutsuntaa ja työelämää varten. Se on kiinteästi koulu- tai opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvä yhteenvedon omainen todistus, jonka kirjoittavat pääsääntöisesti koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon lääkäri ja terveydenhoitaja. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on säädetty maksuttomiksi. Tästä huolimatta käytännössä on esiintynyt epätietoisuutta siitä, voidaanko nuorison terveystodistuksesta periä maksu, todetaan STM:stä. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030