Ajan­kohtai­sta

Terveyskioski vähensi terveyskeskuksen kuormaa

Ylöjärvellä terveyskioski on parantanut palveluiden saatavuutta tuomalla yhden palvelupisteen lisää kunnan palvelukokonaisuuteen.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/Verenpaine_neula_Pixmac.jpg

− Terveyskioski on antanut meille aihetta miettiä yleisesti ilman ajanvarausta toimivan vastaanottotoiminnan lisäämistä. Olemme pohtimassa laajemmin matalan kynnyksen palvelukokonaisuuden luomista Ylöjärvellä, kertoi Lahden perusturvajohtaja Kari Virta torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tampereen yliopiston laatiman loppuarviointiraportin mukaan Ylöjärven terveyskioskissa yhdistyvät pienen yksikön ja suppean hoitajatasoisen palveluvalikoiman edut, jotka mahdollistavat uudenlaisen kustannushallinnan. Ylöjärvellä terveyskioski on parantanut palveluiden saatavuutta tuomalla yhden palvelupisteen lisää kunnan palvelukokonaisuuteen. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Ylöjärven terveyskioskin kokonaiskustannukset olivat kahden vuoden ajalta alle 250 000 euroa. Terveyskioskissa oli käyntejä yli 16 000, mikä edustaa lähes kahta kolmasosaa pääterveysaseman käynneistä.

Tampereen yliopiston laatiman loppuarviointiraportin mukaan mukaan terveyskioskin hoitajavetoisuus ja ohut organisaatiorakenne luovat edellytyksiä terveydenhuollon uudenlaiselle kustannushallinnalle.

− Parhaimmillaan terveyskioskin matala kynnys ja avoin vastaanottotoiminta voivat vähentää palvelutuotannon välittömiä kustannuksia. Kuntien täytyisi tämän lisäksi kiinnittää huomiota terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuuteen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Järjestelmän välillisten kustannusten hallinta on siis myös erittäin tärkeää, toteaa kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksen mukaan asiakasvirtojen uudelleen organisoinnilla olisi mahdollista parantaa tuottavuutta, jos rutiiniluontoisia toimenpiteitä keskitettäisiin terveyskioskeihin ja terveyskeskuksissa keskityttäisiin vaikeisiin toimenpiteisiin. Tämä edellyttäisi kunkin palvelupisteen roolin tunnistamista ja kehittämistä sekä asiakaskysynnän ohjausta sen mukaan.

Terveyskioskit ovat osa Sitran kehittämishanketta. Sitrassa kerrotaan tavoitteena olevan, että seuraavan kahden vuoden aikana Suomeen perustettaisiin 50 terveyskioskia. Suomen kolmas terveyskioski avattiin Kotkaan eilen torstaina ja neljäs Lahteen syyskuun lopulla.

Ulla Järvi

Kuva: Pixmac

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030