Ajan­kohtai­sta

THL julkaisi avoimen datan aineiston koronarokotusten vaikuttavuudesta Suomessa

Aineisto päivittyy kerran kuukaudessa, jolloin tarkasteltavaksi tulevat edellisen kuukauden tiedot.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Panthermedia

Uuden aineiston avulla käyttäjä voi tarkastella iän, sukupuolen ja rokotussuojan mukaan:

erikoissairaanhoitoa vaatineiden tartuntojen ilmaantuvuutta

tehohoitoa vaatineiden tartuntojen ilmaantuvuutta

koronatartunnan yhteydessä tapahtuneiden kuolemien ilmaantuvuutta

koronatartuntojen ilmaantuvuutta.

Aineistossa kuvataan ilmaantuvuutta alttiissa väestössä, jolla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät ole saaneet vielä koronavirustartuntaa.

Rokotussuojan suhteen väestö jakautuu kolmeen ryhmään eli henkilöihin, joilla ei ole vielä rokotussuojaa sekä henkilöihin, joilla on osittainen tai täysi rokotussuoja. Esimerkiksi täysi rokotussuoja tarkoittaa, että henkilö on saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja viimeisestä rokotuksesta on kulunut vähintään seitsemän päivää.

Aineisto päivittyy kerran kuussa, jolloin tarkasteltavaksi tulevat edellisen kuukauden tiedot. Tietoja voi tarkastella epidemian alusta alkaen neljän kuukauden ajanjaksoilla ikäryhmittäin tai koko rokotusten kohdeväestö eli yli 12-vuotiaat mukaan lukien. Aineistoissa käytetyt tiedot tartunnoista ja koronavirustautiin liittyvistä kuolemista on yksityisuuden suojan takaamiseksi sijoitettu kunkin henkilön kohdalla tartuntapäivälle.

Tiedot vertailukelpoisia rokotuskattavuuden noustessa

Koronarokotteen vaikuttavuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon useita eri vertailua vaikeuttavia tekijöitä. Koronavirustaudin vakavan muodon yleisyys tartunnan saaneilla on vahvasti iästä riippuvainen. Lisäksi rokottaminen on tapahtunut eri ikäryhmissä eri aikoina. Kunkin ikäryhmän sisällä rokottaminen aloitettiin taudille määriteltyjen riskiryhmien suojelemisesta. Aineistossa ei ole mahdollista eritellä rokotussuojaa riskiryhmien mukaan.

Lue myös

Avoimessa datassa eri ikäryhmien mukaan kuvatut ilmaantuvuudet ovat vertailukelpoisia vasta syksystä 2021, jolloin kaikista ikäryhmistä löytyy täyden rokotussuojan omaavia henkilöitä. Osittaisen rokotussuojan eli vain ensimmäisen rokotteen saaneiden henkilöiden ilmaantuvuudet ovat heikosti vertailukelpoisia.

Toisaalta epidemian voimakkuus on vaihdellut eri aikoina. Kun erilaisen rokotussuojan omaavia ryhmiä verrataan toisiinsa, vertailussa tulee ottaa huomioon epidemian voimakkuus. Jotta rokotusten vaikuttavuutta voidaan arvioida, infektiopaine tulee olla kaikissa vertailtavissa ryhmissä vastaava.

Ikävakioimattomat ilmaantuvuudet on mahdollista laskea avoimen datan rajanpinnasta saatavista tiedoista, joihin kuuluvat väestöryhmien seuranta-aika sekä tapahtumien lukumäärät. Kuolinsyitä, jotka tyypillisesti rekisteröidään vasta kuukausien viiveellä, ei ole yhdistetty aineistoon. Koronatartunnan yhteydessä tapahtuneen kuoleman varsinaisesta syystä ei ole tietoa.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030