1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. THL kehittää hoidon jatkuvuuden mittaristoa
Ajan­kohtai­sta

THL kehittää hoidon jatkuvuuden mittaristoa

Kansalliseen KUVA-mittaristoon on lisätty hoidon jatkuvuuden mittareita.

THL kehittää hoidon jatkuvuuden mittaristoa Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää mittaristoa, jota voi käyttää hoidon jatkuvuuden arvioinnissa. Mittaristo on sovellettu kansainvälisesti käytössä olevasta Continuity of Care Index (COCI) -mittaustavasta. COCI-indeksiluku kuvaa potilaan käyntien hajautumista eri ammattihenkilöille tietyllä ajanjaksolla.

THL tutki mittaamistavan soveltamista Suomessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tutkimuksen tuloksena syntyneet kuusi erilaista hoidon jatkuvuuden mittaria on lisätty sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kustannusvaikuttavuusmittaristoon eli KUVA-mittaristoon. Niistä kolme on tarkoitettu lääkärikäynteihin ja kolme hoitajakäynteihin.

Mittareiden kansallista käyttöönottoa suositteli Perusterveydenhuollon laatu ja vaikuttavuus -asiantuntijaryhmä, joka on perustettu tänä keväänä THL:n pääjohtajan nimeämänä.

Lue myös

Mittareilla mitataan monisairaiden tai pitkäaikaissairaiden lääkäri- ja hoitajakäyntejä, 65 vuotta täyttäneiden lääkäri- ja hoitajakäyntejä sekä perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajakäyntejä.

KUVA-mittaristopäätöksen myötä THL aloittaa mittarien säännöllisen tuottamisen.

Mittareiden tietoa voidaan käyttää palvelujärjestelmän toiminnan seurannassa ja arvioinnissa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen operatiivisen johtamisen tukena.

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-uudistus muuttaa TAYS Sydänsairaalan toimintaa

Myöskään Länsi-Pohjan sairaala ei voi jatkaa nykyisessä muodossa.

Ajassa
Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden kansainväliset hoitosuositukset julkaistaan suomeksi

Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

Ajassa
Anne Remes Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Neurologian professori Anne Remes valittiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi.

Ajassa
Hannu Halilalle lääkintöneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi lääkintöneuvoksen arvonimen varatoiminnanjohtaja, dosentti, LKT Hannu Halilalle.

Ajassa
Automatisoituva teknologia auttaa diabeteksen hoidossa

Elämä on täysin ­vapautunut hybridipumpun käyttöönoton jälkeen, kertoo Anna-Kaisa Tuomaala.

Kolumni
Toisaalla, toiste

Aikuiseksi kasvaa niin varkain, kirjoittaa Janna Rantala.