1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. THL: Sote-kustannuksissa suuria alueellisia eroja
Ajan­kohtai­sta

THL: Sote-kustannuksissa suuria alueellisia eroja

Eroja selittävät muun muassa erilaiset tavat järjestää ja tuottaa sote-palveluja sekä erot palvelujen saatavuudessa.

THL: Sote-kustannuksissa suuria alueellisia eroja Kuva 1 / 1 Kuva: Fotolia

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vaihtelevat merkittävästi alueittain, selviää Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen julkaisemista arviointiraporteista. Eroja selittävät muun muassa erilaiset tavat järjestää ja tuottaa sote-palveluja.

Lisäksi eroja selittävät palveluiden saatavuuden erot, mutta ei niinkään se, kuinka paljon alueen asukkaat todellisuudessa tarvitsevat palveluita.

THL:n raporteissa arvioidaan, miten julkiset sote-palvelut on järjestetty 20 sairaanhoitopiirin maantieteellisellä alueella.

Sote-kustannukset kasvavat merkittävästi tulevina vuosina, mikä tulee rasittamaan kuntatalouksia. THL:n arvioinneissa on tarkasteltu sekä sairaanhoitopiirien alueiden asukaskohtaisia kustannuksia että kustannuksia suhteessa palvelujen tarpeeseen.

– Taloustilanne näyttää hyvin vaikealta, kun palvelujen tarve kasvaa, mutta kuntien maksukyky ei, sanoo tiedotteessa THL:n tietoylijohtaja Pekka Rissanen.

Kuntien investointipaine lisääntyy myös vanhentuneen rakennuskannan myötä.

Asukasta kohden sote-menot ovat pienimmät Uudellamaalla ja korkeimmat Itä-Savossa, jossa ne ovat lähes 50 prosenttia Uuttamaata korkeammat. Kun lukuihin ynnätään mukaan asukkaiden palveluiden tarve, Uudenmaan kustannukset asukasta kohden ovat kuitenkin lähes keskitasoa.

Palvelujen tarpeeseen suhteutetut sote-nettomenot vaihtelevat hyvin paljon alueittain.

Lue myös

– On nähtävissä, että joillakin alueilla kustannuksia kasvattavat esimerkiksi laitosvaltaiset palvelut. Tai puutteet ikääntyvien palveluissa näkyvät runsaina päivystyskäynteinä. Hyvin toimivat lasten ja perheiden palvelut voivat puolestaan näkyä alhaisempina lastensuojelun kustannuksina, kuvailee Rissanen.

Palvelujen tarpeessa isoja eroja

Uudellamaalla on THL:n sairastavuusindeksin mukaan pienin palvelujen tarve. Korkein tarve on Pohjois-Savossa. THL:n mukaan on merkille pantavaa, että myös kuntakohtaiset erot voivat olla isoja.

Asukkaiden palvelujen tarve ja kuntien palveluihin käyttämät rahasummat eivät ole tasapainossa kaikilla alueilla, selviää arvioinneista.

– Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi resursseja olisi käytettävä enemmän ja viisaasti kohdentaen sellaisilla alueilla, joilla palvelujen tarve on suurempi, Rissanen sanoo.

THL:n sote-palveluiden tilannetta valtakunnallisesti tarkasteleva kansallinen raportti julkaistaan keväällä.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön

Lääkäri 2018 -tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia.

Ajassa
Sairaalan hävikki­ruuasta tuli hitti

Ekologisuus ohjaa arjen valintoja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa.

Liitossa
Yhteiskuntavastuun on muututtava teoiksi

Meistä jokainen toivoo kokemusta tarpeellisuudesta, kirjoittaa Minna Kaarisalo.

Työssä
Lääkinnälliset laitteet

– mitä lääkärin tulee tietää?

Ajassa
Rannekkeen avulla lääkitys kohdilleen

Parkinson-potilaan oireiden vaikeusaste ja vaihtelu voidaan mitata kotioloissa.

Tieteessä
Työikäisten polven tekonivelleikkaus kannattaa

Leikkauksella saavutetaan merkittävää kivun lievitystä ja toimintakyvyn parantumista, osoittaa väitöstutkimus.