Ajan­kohtai­sta

Tiedepaneelin työ alkoi tiiviissä tahdissa

Tiina Laatikainen on mukana kokoamassa tietoa valtioneuvoston nimittämässä koronan jälkihoidon tiedepaneelissa.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Kimmo Brandt

Koronan jälkihoidon valmistelun avuksi nimitetyn tiedepaneelin jäseneksi on nimitetty terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Itä-Suomen yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Hän on myös Lääkärilehden lääkäritoimituksen puheenjohtaja.

Hän edustaa monitieteisessä paneelissa kansanterveysnäkökulmaa: Miten pandemia vaikuttaa esimerkiksi pitkäaikaissairauksien hoitoon tai mitä pandemian aikana tapahtuu terveyden edistämisen saralla?

– Onhan se tosi haasteellinen tehtävä siinä mielessä, että tähän mennessä ei ole kovin paljon kertynyt tutkimustietoa kansainvälisesti tai kansallisesti varsinkaan. Vaatii hyvin suurta harkintaa ja pohdintaa, mitä asioita siellä nostetaan.

Laatikainen korostaa, että paneeli etsii ja tuo tietoa käytettäväksi, mutta ei tee päätöksiä.

Käytännössä tiedepaneeli tukee valtioneuvoston asettamaa valmistelutyöryhmää etsimällä vastauksia sen esittämiin kysymyksiin.

Työ on alkanut tiiviissä tahdissa. Etäkokouksia on ensimmäisen viikon aikana ehtinyt olla jo useita. Paneeli asetettiin 22. huhtikuuta.

Kokoonpanoa voidaan täydentää

Tiedepaneelissa on 13 jäsentä. Mukana on asiantuntemusta kansanterveystieteen lisäksi käyttäytymistieteistä, sosiaalipolitiikasta, koulutuspolitiikasta, resilienssistä, talouspolitiikasta ja ympäristö- ja ilmastotieteistä.

Kansanterveystieteitä edustaa paneelissa Tiina Laatikaisen lisäksi professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

Muut jäsenet ovat professori Christina Salmivalli Turun yliopistosta, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta, tutkimusprofessori Heikki Hiilamo THL:stä ja Helsingin yliopistosta, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta, professori emeritus Jouni Välijärvi Jyväskylän opistosta, professori Mirjam Kalland Helsingin yliopistosta, professori Ahti Salo Aalto-yliopistosta, tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta, professori Juuso Välimäki Aalto-yliopistosta ja professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta.

Tiedepaneelin puheenjohtaja on Christina Salmivalli.

Lue myös

Tiedepaneelin jäsenet on nimitetty Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetilta, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:ltä ja Suomalaiselta Tiedeakatemialta saadun yhteisen esityksen pohjalta.

Kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa. Paneelin toimikausi jatkuu 31. toukokuuta asti.

Kansliapäälliköt muodostavat valmisteluryhmän

Varsinaisen valmisteluryhmän valtioneuvosto puolestaan asetti 8. huhtikuuta. Sen on määrä valmistella nopealla aikataululla suunnitelma Suomen tieksi ulos koronakriisistä ja toimenpiteet kriisin jälkihoidoksi.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtaja kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä. Valmisteluryhmän muodostavat ministeriöiden kansliapäälliköt.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030