1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tiedonkulku lääkäriltä 
etäomaishoitajalle takkuilee
Ajan­kohtai­sta

Tiedonkulku lääkäriltä 
etäomaishoitajalle takkuilee

Etäomaishoitajat kaipaavat virallista statusta ja roolinsa kirjaamista lakiin.

Tiedonkulku lääkäriltä 
etäomaishoitajalle takkuilee Kuva 1 / 1

Etäomaishoitajat kaipaavat virallista statusta ja roolinsa kirjaamista lakiin muun muassa siksi, että heidän tiedonsaantinsa lääkäriltä takkuaa.

Anna-Maija Saastamoinen Oulun Seudun omaiset ja läheiset ry:stä sanoo, että tieto ei kulje etenkään silloin, kun hoidettava ei itse pysty tai halua kertoa voinnistaan tai lääkityksestään.

Nykyinen vanhuspalvelulaki ei sano etäomaishoidosta mitään, vaikka vanhusten kotona asumista tuetaankin.

Etäomaishoitaja-termi on monelle lääkärille outo, vaikka lääkärit tapaavat etäomaishoitajia työssään useinkin.

– Etäomaishoitajat huolehtivat läheisensä asioista etäältä. Fyysisesti auttaminen tapahtuu lähinnä viikonloppuisin ja lomilla. Viikolla etäomaishoitajat ovat yhteydessä hoidettavaansa puhelimitse. Usein yhdellä etäomaishoitajalla on useampi huollettava, kuten iäkkäät vanhemmat, Saastamoinen sanoo.

Lupa kertomiseen 
tarvitaan aina

Geriatrian vastuuylilääkäri Maija-Liisa Seppänen Oulun yliopistollisesta sairaalasta kuuli etäomaishoitaja-termistä vastikään. Hän pitää sitä ymmärrettävänä.

Seppäsen mukaan on tärkeää, että lääkärillä olisi lupa kertoa potilaan asioista omaiselle. Omainen voi huolehtia esimerkiksi potilaan lääkityksestä tai tunnistaa lääkkeiden sivuvaikutukset.

– Lääkäri saa kertoa tietoa potilaan asioista, jos potilas antaa luvan. Lupa tarvitaan aina. Jos omainen soittaa ja papereissa ei ole merkintää siitä, saako antaa tietoja, silloin omaista kuunnellaan, mutta mitään ei kerrota.

Myös muistisairailta on kysyttävä lupa hänen asioidensa kertomiseen. Muistisairas on yleensä pätevä antamaan luvan, vaikka ei muistaisi koko asiaa seuraavana päivänä.

Etäomaishoitaja ei saa tukea

Maija-Liisa Seppänen ei ole nähnyt ongelmia tiedonkulussa, mutta painottaa, että etäomaishoitajien rooli pitäisi saada kirjattua lakiin.

Anna-Maija Saastamoisen mukaan ongelmia on esimerkiksi siinä, että lähiomaiseksi merkitsemätön omaishoitaja ei välttämättä saa olla mukana lääkärin vastaanotolla. Joskus lääkäri ei myöskään ymmärrä etäomaishoitajan vastuuta hoidettavastaan.

Etäomaishoitajat toivovat, että heidät tunnustettaisiin palveluketjussa. He tarvitsisivat muun muassa joustoja työaikaan.

– Omaishoidon tuki tulisi ehdottomasti ulottaa etäomaishoitajiin, varsinkin niissä tapauksissa jossa matkustaminen toiselle paikkakunnalle on viikoittaista, Maija-Liisa Seppänen painottaa.

Suomessa on yli 65 000 etäomais­hoitajaa. Eniten heitä on vanhusten ja mielenterveyspotilaiden hoidossa.

Anni Jyrinki
Kuva: Pixmac

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Ruokavalion kolesteroli ei lisännyt itäsuomalaisten miesten aivoinfarktin riskiä

Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli perimässään kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttava APOE4-tyyppi.

Ajassa
Kymsoten yt-neuvottelut koskevat lääkäreitäkin

Välitöntä potilastyötä tekevää vakituista henkilöstöä ei kuitenkaan aiota vähentää.

Tieteessä
Esidiabetes ei lisää sepelvaltimotautipotilaan sydänriskiä

Oulun yliopiston tutkimuksessa seurattiin noin 2 000 sepelvaltimotautipotilaan terveyttä kuuden vuoden ajan.

Ajassa
Valtuuskunta pohti paikallistoimintaa

Lääkäriliiton valtuuskunta käsitteli perjantaina jäsenmaksujen alennuksia ja paikallistoimintaa.

Ajassa
Valtuuskunta vaatii vahvistamaan perusterveydenhuoltoa

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii seuraavaa hallitusta vahvistamaan perusterveydenhuoltoa jo ennen mahdollista sote-uudistusta.

Ajassa
Siirtymä haastaa hoidon

Kun nuori siirtyy hoitoon aikuisten puolelle, häneltä vaaditaan uudenlaista itsenäisyyttä ja vastuunkantoa.