1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Trastutsumabi-derukstekaani HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon
Ajan­kohtai­sta

Trastutsumabi-derukstekaani HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon

Palko hyväksyi suosituksen alustavasti.

Trastutsumabi-derukstekaani HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko tiedottaa alustavasti hyväksyneensä suosituksen, joka koskee levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoitoa trastutsumabi-derukstekaanilla.

Trastutsumabi-derukstekaani on tarkoitettu leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat aiemmin saaneet vähintään kahta anti-HER2-pohjaista hoitoa. Hoito annetaan laskimoinfuusiona kolmen viikon välein.

DESTINY-Breast01-tutkimuksen tulokset vaikuttavat lupaavilta, mutta tuloksen kliinisen merkityksen arviointia rajoittaa ennen kaikkea vertailuryhmän puuttuminen. Päämuuttuja eli objektiivisesti arvioitu kokonaisvasteosuus oli 61,4 prosenttia. Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu 27–41 prosentin objektiivisia vasteosuuksia trastutsumabi-derukstekaanin käyttöaiheen kaltaisissa potilasryhmissä. Potilasryhmät eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia esimerkiksi taudin ennusteen osalta.

Lue myös

Yli puolella tutkimukseen osallistuneista havaittiin vaikea tai henkeä uhkaava haittatapahtuma. Noin viidellä prosentilla haittatapahtuma johti kuolemaan. Esille nousi interstitiaalinen keuhkosairaus, johon liittyi joitakin kuolemantapauksia.

Budjettivaikutusanalyysin perusteella trastutsumabi-derukstekaani-hoitoon soveltuvia potilaita on vuosittain 74 ja hoidon sisällyttämisestä suomalaiseen palveluvalikoimaan aiheutuisi vuosittain arviolta 6,9 miljoonan euron lisäkustannukset.

Palkon suositusluonnos on kommentoivana otakantaa.fi-palvelussa 4.11.2021 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen loppuvuodesta 2021.

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
"Vaaratilanteita on joka päivä"

Lääkärilehti pyysi kolmea lääkäriä ­arvioimaan käyttämäänsä potilastieto­järjestelmää.

Ajassa
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei jatka Aster-hanketta

Taustalla ovat Keski-Suomen kuntien päätökset, joiden mukaan ei ole edellytyksiä siirtyä hankkeen toimitusvaiheeseen.

Ajassa
Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa

Yksittäisiä potilaita on ollut sairaalahoidossa.

Ajassa
Professori Juha Tuominen Docrates Syöpäsairaalan hallitukseen

– On erittäin tärkeää, että suomalainen terveydenhoito, niin julkinen kuin yksityinenkin, kehittyy, sanoo Juha Tuominen.

Ajassa
Lääkäriliitto: Hyvinvointialueiden pystyttävä kohentamaan rapautunutta perusterveydenhuoltoa

Hyvinvointialueiden olisi velvoitettava tuottajiaan järjestämään potilailleen pääsy yleislääkärin vastaanotolle viikossa.

Tieteessä
Oireettomat koronainfektiot tavallisia ympärivuorokautisessa hoidossa

COVID-19-tauti on vanhuksilla usein oireeton tai vähäoireinen.