Ajan­kohtai­sta 10/1994 vsk 49 s. 1049

Tupakasta vieroittamista helppo tehostaa

Lääkäri voi tehdä paljon, kun potilaan sairaus vaatii tupakoinnin lopettamista, katsoo professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta. Kesäniemen mielestä jo yksi lääkäriltä saatu, hyvin perusteltu lopettamikehotus voi auttaa potilasta ymmärtämään, että tupakoinnin lopettaminen on olennainen osa esimerkiksi sepelvaltimotaudin hoitoa. Kesäniemi puhui vieroituksesta STOSE ry:n (Suomen toimintaryhmä sepelvaltimotaudin ehkäisemiseksi) tilaisuudessa Helsingissä.

Antero Kesäniemellä on valmis ohjelma, joka hänen näkemyksensä mukaan tehostaisi tupakasta vieroittamista. Ensinnäkin tupakointi olisi kiellettävä sairaaloissa. Toiseksi lääkärin olisi tehtävä esimerkiksi sepelvaltimotaudista, verenpaineesta, korkeasta kolesterolista tai diabeteksesta kärsivälle potilaalle selväksi, että savuttomuus todellakin kuuluu tärkeänä osana hoitoon. Kolmanneksi potilaan tupakointitilannetta olisi seurattava johdonmukaisesti: sekä lääkärin että muun hoitohenkilöstön olisi otettava savuttomuuden edut esiin jokaisella jatkokäynnillä.

- Suomessa on yhä paljon sairaaloita, joissa saa tupakoida. Mielestäni se, että tupakointi kaikilla vuodeosastoilla kiellettäisiin, olisi selvä signaali potilaille: tupakoimattomuus miellettäisiin heti osaksi hoitoa, Kesäniemi perustelee.

Lue myös

Lähtökohdat tupakasta vieroittamiselle ovat Antero Kesäniemen mielestä varsin otolliset: valtaosa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Etenkin sydäninfarktin äskettäin läpi käyneet ovat hyvin alttiita luopumaan tupakasta.

- Osa tupakoitsijoista hyötyy pelkästä keskustelusta, mutta noin kolmannes on fyysisesti niin riippuvaisia nikotiinista, että farmakologinen apu - nikotiinipurukumi tai -laastari - on tarpeen, Kesäniemi toteaa.

OYKS:n sisätautien klinikassa aloitetaan piakkoin nikotiiniriippuvuutta mittaavan Fagerströmin testin koekäyttö. Kesäniemen mielestä kyselyyn perustuva testi vaikuttaa käyttökelpoiselta, ja hän olisikin valmis tarjoamaan sitä koko lääkärikunnalle jatkuvaan käyttöön. (K-MP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030