Ajan­kohtai­sta 5/1995 vsk 50 s. 486

Turun lääketieteellinen ehdolla opetuksen huippuyksiköksi

Lääketieteen opetus sai arvostusta, kun korkeakouluneuvosto tänä vuonna valitsi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhdeksi viidestätoista opetuksen huippuyksiköstä. Opetusministeriö vahvistaa valinnan maaliskuussa.

Valinta tuo rahaa yliopistolle sekä tiedekunnalle. Opetusministeriö on viime vuosina jakanut osan korkeakoulujen määrärahoista tuloksellisuuden perusteella. Yhtenä tuloksellisuuden kriteerinä ovat opetuksen, tieteen ja taiteen huippuyksiköt.

Kunkin huippuyksikön osalta korkeakoulu saanee ensi vuoden budjetista noin kaksi miljoonaa. Rehtori päättää määrärahan käytöstä tulosjohtamisen periaatteiden mukaan. Korkeakouluneuvoston puheenjohtaja Matti Hosia kertoi, että korkeakoulut ovat yleensä luovuttaneet vähintään puolet tämän vuoden tulosrahasta huippuyksiköilleen.

Opetuksen huippuyksiköt valitaan tänä vuonna toisen kerran. Korkeakouluneuvosto pyysi esitykset sekä laitoksilta että niiden oppilaskunnilta. Hyviä ehdokkaita oli neuvoston mukaan selvästi enemmän kuin viime vuonna, mikä osoittaa opetuksen laatuun ja arvostukseen kiinnitetyn korkeakouluissa entistä enemmän huomiota.

Lue myös

Perusteena Turun lääketieteellisen tiedekunnan valinnalle korkeakouluneuvosto esittää vuosikymmenen alussa toimeenpannun radikaalin opintouudistuksen ja siinä ongelmakeskeisen opetuksen, jossa korostuvat myös potilas- ja opiskelijakeskeisyys. Opintouudistusta myös seurataan monitieteisesti, ja sen etenemisestä on jo julkaistu useita tieteellisiä artikkeleita. Tiedekunnan todetaan toimineen lääkärikoulutuksen uranuurtajana maassamme.

(EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030