Lehti 50-52: Ajan­kohtai­sta 50-52/2021 vsk 76 s. 3020 - 3021

Turun terveysasemilla lääkärin palkkaan vaikuttavat nyt myös suoritteet

Lääkäri arvioi vastaanoton vaativuuden neliportaisen asteikon perusteella, erikseen ei merkitä toimenpiteitä tai käyntejä.

Anne Seppänen
Kuvituskuva 1
Vesa-Matti Väärä

Turun terveyskeskuksessa käyttöön otettu suoriteperusteinen palkkausjärjestelmä huomioi sen, kuinka vaativa potilas ja vastaanottotilanne on kyseessä, kertoo ylilääkäri Suvi Vainiomäki.

Turun terveyskeskuksessa on syyskuun alussa otettu käyttöön suoriteperusteinen palkkausjärjestelmä, jossa palkkaan vaikuttavat erityisosaamiset ja neliportainen suoritejärjestelmä.

Suoritejärjestelmä huomioi sen, kuinka vaativa potilas ja vastaanottotilanne on kyseessä, ei pelkästään käyntejä tai vastaanotolla tehtyjä toimenpiteitä.

Palkkamalli perustuu Lääkäriliiton ja KT Kuntatyönantajien pari vuotta sitten neuvottelemaan suoriteperusteiseen järjestelmään, jossa osana lääkärin palkkausta maksetaan suoriteperusteinen palkkio asiointitapahtuman perusteella. Missään muualla tätä mallia ei ole vielä kokeiltu.

– Olimme miettineet jo pidempään, miten saisimme uudistettua ajasta jäänyttä palkkausjärjestelmää, joka oli sovitettu työajattomaan malliin. Lääkäriliitto ja KT Kuntatyönantajat tarjosivat meille mahdollisuutta osallistua palkkausjärjestelmän pilotointiin, kertoo ylilääkäri Suvi Vainiomäki Turun avoterveydenhuollon palveluista.

Palkkauksessa halutaan Vainiomäen mukaan palkita vaativien ja moninaisten perusterveydenhuollon potilaiden hoitamista uudella tavalla, joka huomioi myös eri tavat olla potilaaseen yhteydessä. Lisäksi haluttiin huomioida lääkärien erityisosaaminen, ohjaaminen ja vastaavien lääkärien panos johtamiseen korvaamaan mahdollista suoritemenetystä.

Uuden mallin tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa uuden palkkausjärjestelmän myötä potilas ei olisi enää niin sidottu osoitteensa mukaiseen lääkäriin kuin aiemmissa malleissa.

– Tähän emme ole vielä päässeet, mutta palkkamalli mahdollistaa sen.

Neljä suoritetasoa

Turun terveyskeskusten uuteen palkkamalliin kuuluu tehtäväkohtainen palkka, jossa huomioidaan erityisosaamiset. Toimenpide- ja käyntipalkkioista on luovuttu, ja niiden tilalle on luotu neliportainen suoritejärjestelmä.

Ykköstason suorite on suppea hoitokontakti, joka ei välttämättä tapahdu vastaanotolla. Kakkonen on perushoitokontakti, joka voi tapahtua vastaanotolla, tai se voi olla syvempi etäkontakti. Kolmas taso on vaativa hoitokontakti. Siihen voi kuulua enemmän asioita ja esimerkiksi toimenpiteitä. Neljäs taso on erittäin vaativa, harvoin kohdattu tilanne, jossa on paljon asioita ja haasteita, vaikkapa monikulttuurisuus tai liikkumisen ongelmia, ja lisäksi tehdään haastavia asioita.

Valtaosa suoritteista on ykkös- ja kakkossuoritteita, mutta vastaanotoista valtaosa on kolmostasoa. Kaikesta ei kuitenkaan tule suoritetta, vaan esimerkiksi tavallinen reseptin uusiminen tai laboratoriokokeiden viestiminen potilaalle ilman hoito-ohjetta kuuluu perustyöhön.

Lääkäri miettii itse jokaisessa hoitokontaktissa, mistä tasosta on kysymys. Haasteena on ollut yhteisen linjan luominen kaikkien lääkärien kesken.

Eroa entiseen on esimerkiksi siinä, että kun ennen vaikkapa lausunnon kirjoittamisesta on tullut toimenpidepalkkio, niin nyt se sisältyy vastaanoton vaativuustasoon. Tai kun ennen vaikkapa kardiologisen kokonaisarvion tekemisestä on saanut saman toimenpidepalkkion, oli potilas sitten monisairas ikäihminen tai hyvinvoiva nelikymppinen, niin nyt suoritetasoon vaikuttaa se, millaisia potilas ja hänen asiansa ovat.

– Lääkärit ovat olleet ihan tyytyväisiä. He ovat kommentoineet, että malli on yksinkertaisempi ja siitä näkee helpommin sen, mistä palkka koostuu, Vainiomäki sanoo.

Lue myös

Suoritteista neuvotellaan kevään VES-kierroksella

Perusterveydenhuollon lääkärin työ on muuttunut. Tiimityömallit ovat yleistyneet, lääkärin konsultatiivinen rooli korostunut ja yhä useamman potilaan asioita hoidetaan sähköisen asioinnin kautta. Lääkärin vastaanotolle päätyy yhä haastavampia potilaita.

– Nykyiset Lääkärisopimuksen toimenpidepalkkioita koskeva määräykset vastaavat heikosti työn muutoksiin. Toimenpidepalkkiojärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä myös palkkauksen kannustavuuden näkökulmasta, näkee tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä Lääkäriliitosta.

Kuntakentällä on jo tällä hetkellä erilaisia paikallisia sopimuksia lääkärien suoritekorvauksista.

Noin kolmelle neljästä terveyskeskuksen lääkäristä maksetaan toimenpide- ja muita suoritepalkkioita keskimäärin noin tuhat euroa kuukaudessa.

Tulevan kevään VES-kierroksella terveyskeskuslääkärien suoritepalkkausmääräykset ovat neuvottelun kohteena.

– Lääkäriliitto vahvistaa tavoitteensa seuraavalle neuvottelukierrokselle jouluun mennessä, Vänskä kertoo.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030