Ajan­kohtai­sta 30/1994 vsk 49 s. 3065

Tutkimus valmistuvista lääkäreistä

Suomen Lääkäriliitto ja Tampereen yliopiston kansanterveystieteen laitos aloittavat Nuorten Lääkärien Yhdistyksen myötävaikutuksella tänä syksynä tutkimuksen, jonka tarkoituksena on saada tietoa nuorten lääkäreiden työelämään sijoittumisesta, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä terveydestä.

Tutkimus toteutetaan lomakekyselynä, joka lähetetään neljänä peräkkäisenä vuotena kaikille vuonna 1995 lääkäreiksi valmistuville. Tietoja kerätään myös olemassaolevista rekistereistä ja haastattelemalla.

"Nuoret lääkärit työmarkkinoilla" -projektin taustalla on sosiaalinen tilaus: lääkäreiden työllisyysnäkymät ovat 1990-luvun alussa muuttuneet olennaisesti. Muutoksesta ja sen vaikutuksista uraansa aloittelevien lääkäreiden elämään on kuitenkin vain niukkoja ja epätäsmällisiä tietoja. Tutkimus on vastaus huolestuneisiin kysymyksiin ammattikuntamme hyvinvoinnista ja tarpeeseen tehdä jotakin sen hyväksi.

Vastaava tutkimus on tarkoitus toteuttaa myös yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Näin saadaan yleisempää tietoa korkeasti koulutettujen nuorten tilanteesta nykyisillä työmarkkinoilla.

Lue myös

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaavat yleislääketieteen apulaisopettajat Juha Heino ja Pekka Virtanen Tampereen yliopistosta. Tutkijat toivovat, että nuoret kollegat, jotka "kantapään kautta" varmaankin kokevat tutkimuksen tärkeäksi, vastaisivat mahdollisimman aktiivisesti tänä syksynä ja tulevina vuosina saamiinsa kysymyslomakkeisiin ja suhtautuisivat myönteisesti myös muihin tutkijoiden yhteydenottoihin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030