1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Työelämän joustot lisäävät hyvinvointia
Ajan­kohtai­sta

Työelämän joustot lisäävät hyvinvointia

The Cochrane Collaborationin katsaus korostaa työaikaan ja eläköitymistapaan liittyvän valinnanvapauden terveysvaikutuksia.

Työelämän joustot lisäävät hyvinvointia Kuva 1 / 1

The Cochrane Collaborationin laatiman katsauksen mukaan työelämän joustavuus parantaa työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Haittavaikutuksia joustoilla ei näytä olevan lainkaan.

Katsauksessa käsiteltiin tutkimuksia mm. liukuvan työajan, työvuorojen itsesuunnittelun, osa-aikaeläkkeen ja vapaaehtoisten ylitöiden terveysvaikutuksista.

Terveysvaikutuksia ei havaittu liukuvaa työaikaa käsittelevässä tutkimuksessa. Vuorotyön aikataulujen itsesuunnittelu sen sijaan laski verenpainetta, vähensi unihäiriöitä tai paransi henkistä hyvinvointia kolmessa tutkimuksessa neljästä.

Kahdessa tutkimuksessa havaittiin, että osa-aikaeläkkeen kautta eläköityvillä on vähemmän masennusta tai terveysongelmia kuin suoraan täyseläkkeelle siirtyvillä. Kuitenkin myös työntekijän vapaus valita itse eläköitymistapansa tuotti terveysetuja.

Vapaaehtoisen ylityön tekeminen ei lisännyt fysiologista stressiä tai työstä toipumiseen tarvittavaa aikaa. Haitalliseksi osoittautui yllättäen siirtyminen vapaaehtoisen ylityön tekemisestä normaaliin työaikaan. Tätä selitettiin stressin lisääntymisellä tilanteessa, jossa entinen työmäärä piti hoitaa lyhyemmässä ajassa ja pienempää korvausta vastaan.

The Cochrane Collaboration peräänkuuluttaa korkealaatuista lisätutkimusta erityisesti liukuvasta työajasta ja etätyön tekemisestä. Tutkimusten seuranta-aikoja tulisi pidentää ja terveys- ja hyvinvointimittareiden objektiivisuudesta huolehtia. Lisäksi iän, sukupuolen, ammatillisen tason ja sosioekonominen statuksen vaikutukset pitäisi ottaa paremmin huomioon.

Tiina Lautala
Kuva: Pixmac

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-uudistus muuttaa TAYS Sydänsairaalan toimintaa

Myöskään Länsi-Pohjan sairaala ei voi jatkaa nykyisessä muodossa.

Ajassa
Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden kansainväliset hoitosuositukset julkaistaan suomeksi

Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

Ajassa
Anne Remes Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Neurologian professori Anne Remes valittiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi.

Ajassa
Hannu Halilalle lääkintöneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi lääkintöneuvoksen arvonimen varatoiminnanjohtaja, dosentti, LKT Hannu Halilalle.

Ajassa
Automatisoituva teknologia auttaa diabeteksen hoidossa

Elämä on täysin ­vapautunut hybridipumpun käyttöönoton jälkeen, kertoo Anna-Kaisa Tuomaala.

Kolumni
Toisaalla, toiste

Aikuiseksi kasvaa niin varkain, kirjoittaa Janna Rantala.