Ajan­kohtai­sta

Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa pitää käynnistää nykyistä aikaisemmin

Työterveyslaitoksen laatima työkyvyn tuen malli on tarkoitettu ensisijaisesti esihenkilöiden työn tueksi.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Fotolia

Työterveyslaitos on tehnyt sisäilmatilanteisiin työkyvyn tuen mallin, joka tulisi sisällyttää osaksi työpaikan työkykyjohtamista. Työkyvyn tuki on työpaikoilla jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Myös sisäilmatilanteissa tilojen käyttäjien työkykyä ja työssä jatkamista on tuettava ja työkyvyn heikkenemistä ehkäistävä.

Työkyvyn tuen malli on tarkoitettu ensisijaisesti esihenkilön työn tueksi. Painopiste on työpaikan omissa toimissa sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä.

– Vaikka työpaikoilla on käytössä monenlaisia työkyvyn tukitoimia, niin sisäilmatilanteissa tuki tulee työyhteisölle ja yksittäiselle työntekijälle usein liian myöhään tai sitä ei ole ollenkaan, sanoo erikoislääkäri Hanna Keränen Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

– Olemme suunnitelleet mallin työpaikoilta nousseiden tarpeiden perusteella. Mallia on kehitetty työpajoissa, joihin osallistui esihenkilöitä, henkilöstön edustajia, kiinteistön omistajia, työmarkkinajärjestöjen edustajia sekä kiinteistöhuollon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon ammattilaisia. Lisäksi työpaikkojen kokemuksia ja tarpeita kartoitettiin kyselyn ja kirjallisuuden avulla, kertoo Keränen.

Painopiste ennakointiin

Malli jakaantuu ennakointiin eli työpaikan normaalien prosessien toteuttamiseen ja sisäilmatilanteen ratkaisuvaiheeseen. Toimien pääpaino tulisi olla ennakoinnissa. Ennakointivaiheessa rakennetaan luottamus työpaikan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Kun luottamus on kunnossa, myös ongelmatilanteet on helpompi ratkaista.

Mallissa kuvataan esimerkkien avulla, mitä tuki työyhteisölle ja työntekijälle tarkoittaa sisäilmatilanteen eri vaiheissa. Myös rakennuksen ja työtilojen ylläpitoon ja käyttöön liittyviä toimia on kuvattu.

Lue myös

Työyhteisön ja työntekijän tuki sekä rakennukseen liittyvät toimet pitäisi toteutua rinnakkain samaan aikaan. Sisäilmatilanteissa keskitytään liian usein pelkästään rakennukseen ja työyhteisö ja työntekijät unohtuvat.

Yksilön työkyvyn tukitoimissa työjärjestelyt ovat yleensä parempi vaihtoehto kuin sairauspoissaolot. Työjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi työnkuvan muutos, työtehtävien muutos ja työajan muutos.

Käyttöönottoa vauhditetaan kehittämishankkeessa

Mallin toimeenpano edellyttää tiivistä yhteistyötä työpaikoilla. Sen toimeenpanoa on suunniteltu testattavan ja kehitettävän edelleen kehittämishankkeessa vuonna 2022.

Lisäksi mallia esitellään mm. työterveyshuollon koulutuksissa, Terveet tilat 2028 -verkostossa ja useilla verkkosivuilla.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030