1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Työterveyshuollon korvauksista muutosesitys
Ajan­kohtai­sta 18-19/1994 vsk 49 s. 1973

Työterveyshuollon korvauksista muutosesitys

Helmikuun alkupuolella työterveyshuollon maksu- ja korvausjärjestelmän kehittämisvaihtoehdoista muistionsa jättäneen työryhmän ehdotukset ovat edenneet nopeasti eduskuntakäsittelyyn. Muistion vastaanottanut ministeri Jorma Huuhtanen asetti tavoitteeksi, että uusi korvausjärjestelmä saadaan käyttöön ensi vuoden alusta. Hallituksen esitys työterveyshuollon korvausten muuttamisesta annettiin eduskunnalle 27. toukokuuta.

Työterveydenhuollossa siirrytään nykyisestä toimenpidekohtaisesta korvausjärjestelmästä työntekijäkohtaisiin korvauksiin. Tavoitteena on kohdentaa korvauksia entistä paremmin ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Lisäksi korvauskäytäntöä halutaan yhdenmukaistaa.

Esityksen mukaan työterveyshuollon toimintaan tulee kaksi korvausluokkaa. Ensimmäiseen sisältyy työnantajaa velvoittava, yrittäjän ja muuta omaa työtään tekevän järjestämä työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto, mukaan lukien työkykyä ylläpitävä toiminta. Toiseen korvausluokkaan kuuluu työnantajan vapaaehtoisesti järjestämä yleislääkäritasoinen avosairaanhoito ja muu yleislääkäritasoinen terveydenhuolto. Erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluista korvataan vain työterveydenhuollosta vastaavan lääkärin tarpeellisina pitämät konsultaatiot hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi ja työkyvyn selvittämiseksi.

Lue myös

Työnantajan velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseen sekä kustannus- ja rahoitusvastuu säilyvät ennallaan. Kumpaankin korvausluokkaan määritellään työntekijäkohtaisen korvauksen laskennallinen enimmäismäärä. Laskennan pohjana on arvio hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen toiminnan toteuttamiseen tarvittavista voimavaroista. Hyvä työterveyshuollon käytäntö on tarkoitus määritellä tarkemmin valtioneuvoston päätöksessä. Kustannusten lähtötasoksi asetetaan nykyinen kohtuulliseksi katsottu kustannustaso. Arvio voimavaroista ja kustannustaso tarkistetaan määrävälein. Korvattavia kustannuksia ovat palkka-, käyttö- ja perustamiskustannukset sekä niitä vastaavat maksut ja palkkiot. Kustannuksista korvataan työnantajalle 50 %, kuten nykyäänkin, mutta työntekijäkohtaisten enimmäismäärien rajoissa. (MJa)

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Marina Erhola ehdolla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtoon

Erhola työskentelee tällä hetkellä THL:n ylijohtajana ja varapääjohtajana.

Ajassa
Synlabin operatiivinen johtaja on vahvoilla Eksoten johtoon

Rekrytointia valmisteleva työryhmä esittää Eksoten uudeksi toimitusjohtajaksi Timo Sakselaa.

Ajassa
Legionella voi tarttua mullastakin

THL tehostaisi suojautumista legionellaa vastaan.

Kommentti
Vähien tietojen varassa

– Valitettavasti maailmamme eivät kohdanneet riittävästi, kirjoittaa Heidi Wikström Jemenistä.

Ajassa
Rokote vähensi lasten vesirokkotartuntoja

Tuhkarokkotapausten määrä kasvoi, vesikauhulle altistuminen yleistyi, ja puutiaiset aiheuttivat harmia.

Ajassa
Xeljanz-lääkkeen (tofasitinibi) käyttöön rajoituksia

Suositus on voimassa keuhkoveritulppariskin selvityksen ajan.