Ajan­kohtai­sta 18-19/1994 vsk 49 s. 1973

Työterveyshuollon korvauksista muutosesitys

Helmikuun alkupuolella työterveyshuollon maksu- ja korvausjärjestelmän kehittämisvaihtoehdoista muistionsa jättäneen työryhmän ehdotukset ovat edenneet nopeasti eduskuntakäsittelyyn. Muistion vastaanottanut ministeri Jorma Huuhtanen asetti tavoitteeksi, että uusi korvausjärjestelmä saadaan käyttöön ensi vuoden alusta. Hallituksen esitys työterveyshuollon korvausten muuttamisesta annettiin eduskunnalle 27. toukokuuta.

Työterveydenhuollossa siirrytään nykyisestä toimenpidekohtaisesta korvausjärjestelmästä työntekijäkohtaisiin korvauksiin. Tavoitteena on kohdentaa korvauksia entistä paremmin ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Lisäksi korvauskäytäntöä halutaan yhdenmukaistaa.

Esityksen mukaan työterveyshuollon toimintaan tulee kaksi korvausluokkaa. Ensimmäiseen sisältyy työnantajaa velvoittava, yrittäjän ja muuta omaa työtään tekevän järjestämä työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto, mukaan lukien työkykyä ylläpitävä toiminta. Toiseen korvausluokkaan kuuluu työnantajan vapaaehtoisesti järjestämä yleislääkäritasoinen avosairaanhoito ja muu yleislääkäritasoinen terveydenhuolto. Erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluista korvataan vain työterveydenhuollosta vastaavan lääkärin tarpeellisina pitämät konsultaatiot hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi ja työkyvyn selvittämiseksi.

Lue myös

Työnantajan velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseen sekä kustannus- ja rahoitusvastuu säilyvät ennallaan. Kumpaankin korvausluokkaan määritellään työntekijäkohtaisen korvauksen laskennallinen enimmäismäärä. Laskennan pohjana on arvio hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen toiminnan toteuttamiseen tarvittavista voimavaroista. Hyvä työterveyshuollon käytäntö on tarkoitus määritellä tarkemmin valtioneuvoston päätöksessä. Kustannusten lähtötasoksi asetetaan nykyinen kohtuulliseksi katsottu kustannustaso. Arvio voimavaroista ja kustannustaso tarkistetaan määrävälein. Korvattavia kustannuksia ovat palkka-, käyttö- ja perustamiskustannukset sekä niitä vastaavat maksut ja palkkiot. Kustannuksista korvataan työnantajalle 50 %, kuten nykyäänkin, mutta työntekijäkohtaisten enimmäismäärien rajoissa. (MJa)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030