Ajan­kohtai­sta

Työterveyslaitos julkaisi suositukset lääkäreiden päivystysaikojen suunnitteluun

Uuden tutkimusraportin suositukset liittyvät työaikojen pituuteen, työn ajoittumiseen, palautumiseen ja työaikoihin vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Työterveyslaitos on julkaissut tutkimusraportin päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvoinnista, sairauspoissaoloista ja työtapaturmista. Raporttiin on koottu aiempaa tutkimustietoa ja hyödynnetty sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kyselyaineistoa.

Raportin laatijat ovat koostaneet suosituksia päivystysaikojen suunnittelua varten. Suositukset liittyvät työaikojen pituuteen, työn ajoittumiseen, palautumiseen ja työaikoihin vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Pitkät vuorot ja viikkotyöajat minimiin

Pitkät viikkotyöajat, etenkin yli 48 tunnin viikkotyöajat pitää minimoida, koska pitkä kokonaistyöaika lääkäreillä on yhteydessä kohonneeseen palautumisen tarpeeseen ja unihäiriöihin. Myös esimerkiksi aivohalvauksen riski voi kohota.

Tutkimushankkeen tuloksissa yli 48 tunnin viikkotyöaika oli yhteydessä riittämättömään uneen, työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeuksiin, jatkuvaan kiireeseen ja korkeisiin työn vaatimuksiin.

Pitkät päivystysvuorot puolestaan ovat lääkäreillä yhteydessä univajeen ja voimakkaan väsymyksen lisäksi tarkkaavaisuuden katkeamiseen. Myös potilas- ja työmatkaturvallisuus on riskissä heiketä.

Hankkeen tulosten mukaan sekä yli 12 että yli 24 tunnin päivystysvuorot olivat yhteydessä lyhyisiin sairauspoissaoloihin, ja päivystysten suuri lukumäärä lisäsi sekä sairauspoissaolo- että tapaturmariskiä.

Raportin laatijat suosittelevatkin, että pitkien päivystysvuorojen määrä minimoidaan.

Yötyötä kohtuullisesti

Yötyö lisää voimakasta väsymystä, unihäiriöitä ja tapaturmien riskiä.

Hankkeen tulosten mukaan yötyö on yhteydessä myös vakavampiin terveysriskeihin, kuten rintasyöpään ja aivoverenkierron häiriöihin.

Aiemman tutkimustiedon mukaan yötyöhön liittyy raskauskomplikaatioiden riski, minkä vuoksi raskauden aikana on suositeltu korkeintaan yhtä yöpäivystystä viikkoa kohden.

Hankkeen tulosten mukaa jo noin kaksi kertaa kuukaudessa toistuva yötyö oli voimakkaasti yhteydessä nukahtamisvaikeuksiin.

Työterveyslaitoksen raportin kirjoittajat painottavat, että yötyön määrän pitää olla kohtuullinen.

Lisäksi lyhyitä vuorovälejä ei tulisi olla toistuvasti, koska ne vaikuttavat haittaavat palautumista ja unen laatua. Ne myös lisäävät työsidonnaisuutta.

Lue myös

Lepotauko pitkässä vuorossa pitää vireänä

Kolmen tunnin yhtäjaksoinen lepo oli aiemman tutkimustiedon perusteella tärkeää vireyden ylläpitämiseksi pitkissä päivystysvuoroissa.

Jos on lisäksi mahdollista ottaa lyhyet nokoset, niiden tulisi kestää korkeintaan 20–30 minuuttia uni-inertian välttämiseksi.

Vaikutusmahdollisuudet lisäävät työtyytyväisyyttä

Lääkäreiden mahdollisuuksia vaikuttaa päivystystyöaikoihinsa pitää parantaa, raportin kirjoittajat sanovat.

Hyvillä vaikutusmahdollisuuksilla työaikoihin on useita myönteisiä vaikutuksia. Ne edistävät työtyytyväisyyttä, työn ja muun elämän yhteensovittamista ja vähentävät lääkäreiden halukkuutta vaihtaa työtä.

Hankkeessa tutkituilla lääkäreillä työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeudet olivat selvästi yleisempiä kuin saman tutkimuksen muilla ammattiryhmillä, jotka tekevät epäsäännöllistä vuorotyötä.

Tarkempien, esimerkiksi päivystysjärjestelmä- ja erikoisalakohtaisten, suositusten kokoamiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa suositusten pohjaksi.

Kirjoittajat

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030